Les 3: start participatieplan

Differentiatie periode 3
Start participatieplan
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Differentiatie periode 3
Start participatieplan

Slide 1 - Slide

Vorige week
 • Integratie of participatie

 • Gelijkheid, gelijkwaardigheid of zelfredzaamheid

 • Participatiesamenlevin

Slide 2 - Slide

Vandaag
 •  Nabespreken opdracht D: de praktijkopdracht

 • Starten van het participatieplan

Slide 3 - Slide

Opdracht D
Wie zijn er op jouw BPV-plek allemaal betrokken bij de begeleiding van cliënten? Welke rol spelen professionals en anderen bij het bevorderen van inclusie? In hoeverre is het sociale netwerk van cliënten hierbij betrokken? - Hoe verloopt de samenwerking tussen de professionele en informele hulpverleners? Zou de samenwerking nog verbeterd kunnen worden. Zo ja, hoe?
Slide 4 - Slide

Opdracht D: nabespreken
 • Maak tweetallen met iemand die je het minst goed kent

 •  Ga de antwoorden uitwisselen

 • Na 5 minuten ga je van elkaar de vragen
  beantwoorden klassikaal
timer
5:00

Slide 5 - Slide

Tussendoortje
 • Dit lever je in, in de bufferweek:

 • Word document 1: opdracht A tot en met D
 • Word document 2: het participatieplan
 • Lever het in als verzorgde verslagen met voorblad, inhoudsopgave en bronnenlijst. 

Slide 6 - Slide

Het participatieplan
Je kunt als instelling ook participeren. Als je bijvoorbeeld meedoet met NL-doet, participeer je al meer dan op andere dagen aan de maatschappij. Denk na over de instelling waar je stageloopt. Wat zou daar gebeuren als ze meer gingen participeren? 

Of het projectplan.
Voor deze opdracht ga je ideeen bedenken om de participatie van jouw BPV plek te vergroten. Dit werk je uit in een projectplan. In de laatste twee weken voor de bufferweek presenteer je je projectplan aan de klas.

Je maakt deze opdracht individueel. 

Slide 7 - Slide

Het participatieplan
Doel 
 • Je kan een participatieplan schrijven. 
 • Je kan je cliënten meer laten participeren in de maatschappij. 
 • Je kan een haalbaar plan opstellen in overeenstemming met de BPV. 

Slide 8 - Slide

Participatie-
ideeen

Slide 9 - Mind map

Het participatieplan
Deze opdracht bestaat uit 3 delen:

 1. Brainstormen en inventariseren
 2. Het participatieplan schrijven
 3. Het participatieplan presenteren

Slide 10 - Slide

Het participatieplan: fases
 1.  Definitiefase
  Wat ga je doen? 
 2. Ontwerpfase: 
  Brainstormen hoe gaat het er uit zien in de toekomst 
 3. Voorbereidingsfase: 
  Beschrijven van projectplan en acties gaan uitvoeren.


Slide 11 - Slide

Het participatieplan: fases
Deze punten mag je uitvoeren maar zijn niet verplicht
3.  Realisatiefase:
Bespreek je plan op de instelling.
4. 
 Evaluatiefase:
Evalueren met elkaar op proces en het product en individueel door een STARR-verslag. 

Slide 12 - Slide

Het participatieplan
Het projectplan heeft verschillende onderdelen

Slide 13 - Slide

Wat lever je in?
In een word document met voorblad, inhoudsopgave en eventueel een bronnenlijst:
 1. Brainstorm opdracht: twee ideeen inclusief voor- en nadelen en welk idee je uiteindelijk kiest. (1a4) 
 2. Het projectplan  (5 á 7 a4, marge van 1 a4)


De presentatie lever je niet in. Deze voer je uit voor de klas. 
Zonder presentatie geen beoordeling!
3?

Slide 14 - Slide

Beoordeling

Er staat cijfer, maar ik ben aan het onderzoeken of we hier ook een O/V/G van kunnen maken 😄

Slide 15 - Slide

Huiswerk
 • Bedenk twee ideeën die je zou willen uitvoeren om de participatie van jouw BPV-plek te verbeteren. Beschrijf van die twee ideeën de voor- en nadelen uit per idee.
 • Kies één van de twee ideeën uit om uit te gaan werken in een verbetervoorstel. Je gaat een plan schrijven en komt uiteindelijk tot een verbetervoorstel.Slide 16 - Slide