Senioren 2 (kwetsbaarheid/effecten)

Senioren & bewegen 
 • Kwetsbaarheid
 • Effecten van bewegen
1 / 19
next
Slide 1: Slide
seniorenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Senioren & bewegen 
 • Kwetsbaarheid
 • Effecten van bewegen

Slide 1 - Slide

Kwetsbaarheid

Slide 2 - Mind map

Wat is kwetsbaarheid?
definitie RIVM:
''kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten''.

Slide 3 - Slide

Soorten kwetsbaarheid
Bewegen heeft voordelen op 4 onderscheiden gebieden van kwetsbaarheid:

 • fysieke kwetsbaarheid (verminderde spierkracht, ongewenst gewichtsverlies,
  vermoeidheid, verminderde loopsnelheid)
 • sociale kwetsbaarheid (eenzaamheid, verminderde maatschappelijke participatie)
 • psychische kwetsbaarheid (depressie)
 • cognitieve kwetsbaarheid (geheugenverlies, minder flexibel)

Slide 4 - Slide

Onder welke vorm van kwetsbaarheid valt eenzaamheid?
A
Sociale kwetsbaarheid
B
Fysieke kwetsbaarheid
C
Cognitieve kwetsbaarheid
D
Psychische kwetsbaarheid

Slide 5 - Quiz

Onder welke vorm van kwetsbaarheid valt vermoeidheid?
A
Cognitieve kwetsbaarheid
B
Psychische kwetsbaarheid
C
Sociale kwestbaarheid
D
Fysieke kwetsbaarheid

Slide 6 - Quiz

Nederlandse Beweegrichtlijnen voor ouderen. (Foto: Kenniscentrum Sport)

Slide 7 - Slide

Effecten van bewegen (1)
 • Verkleint het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. 
 • Kans op borst- en darmkanker verkleint.
 • Bewegen verlaagt het risico op botbreuken en verbetert de loopsnelheid en spierkracht.

Slide 8 - Slide

Effecten van bewegen (2)
De volgende aandoeningen en symptomen kunnen (deels) voorkomen worden door voldoende bewegen:

 • depressieve symptomen
 • hart- en vaatziekten
 • diabetes type 2
 • hoge bloeddruk, als risicofactor voor aandoeningen aan hart en vaten, inclusief beroerte
 • fracturen, specifiek heupfracturen

Slide 9 - Slide

Effecten van bewegen (3)
Verder is er veel onderzoek dat er op duidt dat het aannemelijk is dat voldoende bewegen ook de volgende situaties helpt voorkomen:

 • borstkanker
 • darmkanker
 • vroegtijdig overlijden
 • cognitieve achteruitgang en dementie

Slide 10 - Slide

Effecten van bewegen (4)
Bewegen heeft ook invloed op het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

Slide 11 - Slide

ADL

Slide 12 - Mind map

Effecten van bewegen (5)
bewegen draagt bij aan de kwaliteit van leven. Naast gezondheid (fysieke waarde) gaat het dan om:

 • Emotionele waarde (bijvoorbeeld plezier en zelfvertrouwen)
 • Sociale waarde (netwerken en relaties)
 • Persoonlijke waarde (motivatie, doorzettingsvermogen)
 • Intellectuele waarde (mentale flexibiliteit)
 • Financiële waarde (bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of arbeidsongeschiktheid)

Slide 13 - Slide

Noem de 4 soorten kwetsbaarheid

Slide 14 - Open question

Wat is géén effect van bewegen?
A
Kans op borst- en darmkanker verkleint
B
Kleinere kans op heupfracturen
C
Beter boodschappen kunnen doen
D
Minder kans op Diabetes type 1

Slide 15 - Quiz

Mentale flexibiliteit is een:
A
Intellectuele waarde
B
Emotionele waarde
C
Sociale waarde
D
Persoonlijke waarde

Slide 16 - Quiz

Doorzettingsvermogen is een:
A
Persoonlijke waarde
B
Sociale waarde
C
Emotionele waarde
D
Financiële waarde

Slide 17 - Quiz

Filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=0L4Fl9AY9RU

Slide 18 - Slide

Waarom zouden ouderen vaker moeten hardlopen?

Slide 19 - Open question