LessonUp College 6

Traject online college 6

Aan
1 / 10
next
Slide 1: Slide
BewegingsonderwijsHBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Traject online college 6

Aan

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Online les of fysiek les ?!?
  • Aanpassing door het roosterbureau 
  • Periode 3 Online (nog 3x)
  • Periode 4 gaan we kijken naar de mogelijkheden om deels fysiek onderwijs te geven 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doelen
- Je herhaalt de opgedane kennis vanuit de voorbereidende LessonUp 6.

- Je kent de hoofdlijnen waar een draaiboek aan moet voldoen en kan deze verwerken a.d.h.v een voorbeeld, dit zijn titelblad, inhoudsopgave, belangrijke informatie, organisatie van de dag, schema en uitwerking onderdelen. 

- Je onderbouwt je mening t.o.v het gezonde school vignet sport en bewegen, dit richt zich op je eigen stageschool.

- Je kan d.m.v een sleepvraag aangeven of je op de hoogte bent van de thema's van de gezonde school 

- Je kan vanuit het beleid een onderbouwde mening geven over het uitvoerende gedeelte van de Koningsspelen op je huidige stageschool 
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Stopdans
In een 3 of 4 tal, 1 iemand kijkt (scheidsrechter)  muziek aan is bewegen (ander geen punt). Stopt de muziek, niet meer bewegen, en stil blijven staan. Wie als eerst stil staat en niet meer beweegt die krijgt een punt. 3 punten, je hebt gewonnen!!! nieuwe scheidsrechter. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Gezonde school thema
Geen gezonde school thema
Voeding
Bewegen en sport
Gezond eten
Welbevinden
Sport en bewegen
Alcohol en drug
Milieu en natuur
Whats app gebruik
Fysieke veiligheid
Sociale veiligheid
Lentekriebels
Kanjertraining
Relatie en seksualiteit
Mediawijsheid
Tand en kno-arts
Hygiene
Roken en alcohol
Buitenspelen
Sportieve evenementen

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Welke sportieve evenementen heeft jouw stageschool?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Sportieve evenementen Beleid
Wat vind jij van de pijler beleid en hoe dit ten opzichte van de Koningspelen is geregeld? Denk aan, taakuren, commissie, schoolgids, jaarkalender, budget etc.
Bespreek met elkaar wat jij op je stageschool gevonden hebt en hoe je hier naar kijkt. 

timer
10:00

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Welke activiteiten heeft de stageschool gekozen, een activiteit kan zijn:
A
Sporttoernooi
B
Voetbal
C
Samenwerkingsspelen
D
Sportdag

Slide 8 - Quiz

Dit moeten ze in stap twee beantwoorden, vaak benoemen ze hier nog een sportief evenement ipv een activiteit of de soort activiteiten. Dit is weer gekoppeld aan het doel dat de school heeft bij het evenement.
Gezonde school checklist.
Je hebt op je stageschool de gezondeschool checklist op het gebied van Bewegen en sport ingevuld.
Wat viel je op aan deze checklist, en wat viel je op aan de uitkomsten op jou basisschool? Is het genoeg voor een gezonde school vignet op basis van deze gegevens? en waarom? Bespreek in je groepje.

timer
5:00

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting 
Opdracht presenteren  13 april tijdens het college. Groepjes van 3 worden ingedeeld. Opdracht zie its.

Pak je agenda, schrijf op, huiswerk, alle participatie bijwerken voor bij wie dit nodig is:
- Alle voorbereidings- Lesson-up maken en beantwoorden.
- Leerpad op specialistsportieveengezondeschool.nl maken en beantwoorden
- Leerpad heb je als het goed is al gemaakt, alleen nog 2.6 evaluatie 

Trajectopdracht portfolio en trajectopdracht presenteren voorbereiden en verder maken.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions