thema 3 mens en milieu uitleg begin

Mens en milieu
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Biologie / VerzorgingMiddelbare school

This lesson contains 15 slides, with text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Mens en milieu

Slide 1 - Slide

Inhoud tentamen
  • Begrippen van het theorieboek
  • begrippen en uitleg van deze presentatie
  • Tentamen 16 december (2 week)

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Slide

De mens heeft de natuur nodig
Zuurstof, voedsel, recreatie, water, grondstoffen en energie

Raken deze stoffen op?

Slide 5 - Slide

milieuproblemen door:
  • Aantasting
  • Verandering
  • uitputting
  • vervuiling 
  • overbevolking

energiebronnen/Smog

Slide 6 - Slide

Kijk het filmpje over milieuvervuiliging en biodiversiteit/ maak aantekeningen.


Inhoud komt terug op het tentamen

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Slide

Voedingsproductie

Voedingsgewassen
Bemesting
Bodembewerking

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Bestrijdingsmiddelen
Selectief en niet selectief

Slide 14 - Slide

ontbossing
verdwijning van bossen door kappen of platbranden

broeikasgassen
gassen in de atmosfeer die de temperatuur op aarde verhogen

het milieu uitputten
te veel stoffen onttrekken aan het milieu

smog
door rook en uitlaatgassen vervuilde lucht

duurzame ontwikkeling
manier van leven waardoor de aarde ook in de toekomst leefbaar is
biodiversiteit 
variatie in de natuur door alle planten- en diersoorten

energiebronnen
energie uit brandstoffen of door zonnestraling, wind en waterkracht

het milieu vervuilen
stoffen toevoegen aan het milieu
zes manieren waarop de mens afhankelijk is van het milieu
voedsel, water, zuurstof, energie, grondstoffen, recreatie


overbevolking 
groot aantal mensen als gevolg van bevolkingsgroei

Slide 15 - Slide