2.3 De stad verandert

1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Vandaag
  • Terugblik tot zo ver
  • Grens stad en platteland vervaagt
  • Westerse stad
  • Niet-Westerse stad

Slide 2 - Slide

Steden in verandering
Steden veranderen continue, zoals New York hiernaast.

Er zit verschil in hoe een stad in een arm land zich ontwikkelt en hoe een stad in een rijk land zich ontwikkelt. 

Daar gaat deze paragraaf over.
timer
0:50

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
  • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
  • Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.
  • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Steeds meer mensen wonen in een stad.
Neem over in je schrift en vul aan. Gebruik het online boek of Google.
Verstedelijkingsgraad = 

Suburbanisatie = 

Verstedelijking =

Slide 6 - Slide

Steeds meer mensen wonen in een stad.
Verstedelijkingsgraad 
  • Percentage mensen in een land dat in een stad woont.

Suburbanisatie 
  • Mensen en bedrijven verhuizen naar plaatsen rond je stad.

Verstedelijking 
  • Trek van het platteland naar de stad.

Slide 7 - Slide

Opbouw en verandering
Er zit verschil in de opbouw en verandering van steden tussen westerse- en niet-westerse steden.

Slide 8 - Slide

Waarom groeien steden in ontwikkelingslanden zo snel? Geef twee redenen.

Slide 9 - Open question

Verstedelijking in Afrika
Bron 9 (BuiteNLand, 3e editie)

- In welk jaar woonden er voor het eerst meer mensen in de stad dan op het platteland?
- Hoe zal de stedelijke groei zich in de toekomst verder ontwikkelen verwacht je?
timer
1:30

Slide 10 - Slide

0

Slide 11 - Video

Westerse stad: Filmpje in paragraaf

Slide 12 - Slide

Westerse stad      Niet-westerse stad
Welke kenmerken horen waarbij?
verspreid liggende industrieter-reinen
Historische binnenstad (vooral in Europa)
Krottenwijken
Woonwijken voor de rijken
Central Business District
Oude woonwijken met veel immigranten
Weinig structuur door explosieve groei.
Suburbs rond de stad (hoge inkomens

Slide 13 - Drag question