Thema 12 klassenmanagement en pedagogisch klimaat

1 / 29
next
Slide 1: Slide
KindprofessionalMBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Voor wat in je leven ben jij intrinsiek gemotiveerd?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Slide

Hoe krijg jij motivatie om voor school aan de slag te gaan?

Slide 12 - Mind map

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Time out
5 minuten socials checken

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Wat is klassenmanagement?
A
Alle maatregelen die een school neemt om het rustig te houden.
B
Alle maatregelen die een docent neemt om het ideale leerklimaat te scheppen.
C
Alle regels die er zijn om duidelijkheid te organiseren.
D
Alle installaties die een beter klimaat stimuleren.

Slide 17 - Quiz

Hoe jij als onderwijsassistent een leerling benaderd is een voorbeeld van?
A
duidelijkheid en structuur
B
stimuleren van de zelfredzaamheid
C
pedagogisch handelen

Slide 18 - Quiz

Omgangsregels afspreken zorgt voor:
A
Prettig gevoel omdat het kind zich veilig voelt en betrokken wordt
B
zelfstandigheid bij kinderen
C
goede resultaten

Slide 19 - Quiz

Voorspelbaar maken welke regels er zijn en waar de leerlingen materialen kunnen vinden. Hen op niveau uitdagen, beurten verdelen en alle leerlingen aan het woord laten hoort bij:
A
spreiden van je aandacht
B
erbij houden van de groep
C
leerlingen verantwoordelijk stellen voor eigen leren

Slide 20 - Quiz

Vaak door de klas bewegen, kijken, praten, aanwijzingen geven, inspringen op gedrag en observeren gaat over:
A
alert zijn
B
erbij houden van je groep
C
vermijden van lesonderbrekingen

Slide 21 - Quiz

Het contact met de leerlingen houden tijdens lesactiviteiten hoort bij:
A
vermijden van lesonderbrekingen
B
alert zijn
C
spreiden van je aandacht

Slide 22 - Quiz

Wat hoort waar bij?
klassenmanagement
pedagogisch handelen
omgangsregels
afspraken over materialen
vermijden van lesonderbrekingen
spreiden van je aandacht
ouderbetrokkenheid
leerlingen verantwoordelijk stellen voor hun eigen leren

Slide 23 - Drag question

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Welke vragen heb je nog over thema 12 of leslijn B?

Slide 28 - Mind map

Leren voor de toets!

Slide 29 - Slide