BERG 25 sept 2023

1 / 15
next
Slide 1: Slide
BeroepsgerichtMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Ontwikkelingsgebieden
 1. leefwereld en voeding
 2. sociale en emotionele ontwikkeling
 3. cognitieve ontwikkeling ( incluis taal)
 4. fysieke en motorieke ontwikkeling ( incluis seksuele ontwikkeling)

hechting, zindelijkheid, realisme en fantasie, vriendschap 

Slide 2 - Slide

BERG 25 sept 2023
leerwerkklas
KSH 238C

Slide 3 - Slide

Welkom 

Slide 4 - Slide

Programma
 • uitleg van traject tot dinsdag 10 oktober (3 weken), opdracht
 • check in-doelenbord
 • keuze leerteams ( 5x4 studenten)
 • keuze baby, peuter, kleuter, schoolkind, onderwerpen
 • uitleg rubric
 • uitleg wat er nodig is 
 • aan de slag 
 • huiswerk 
 • tussendoor invullen document zorg en begeleiding

Slide 5 - Slide

Leerteams
Uitleg van het waarom en de consequenties.

Maak  groepjes van 4 studenten; let op, met deze 4 studenten werk je tot 10 november samen en is dit je vaste groep om mee te leren.

Lever je de namen van je leerteam in bij de docent.

Slide 6 - Slide

Uitleg opdracht en info avond
 • 10 oktober algemene info avond voor belangstellenden waarin kort de info over de opleiding wordt gegeven
 • 10 oktober presentatie van jullie werk over de basis:
 • Riksen en Walraven: pedagogische basisdoelen
 • 6 interactieve vaardigheden
 • de doelgroepen en ontwikkelingsgebieden
 • Bij mij thuis.......de kinderboekenweek 

Slide 7 - Slide

Rubric, jouw beoordeling
Weet waar je op beoordeeld wordt, 
dan kan je zelf bepalen wat je haalt. 

Slide 8 - Slide

Doelgroep
baby 0-2 jaar
peuter 2-4 jaar
jong schoolkind 4-7 jaar
ouder schoolkind 8-12 jaar 
onderwerp bij elke doelgroep

Slide 9 - Slide

Wat heb je nodig ?
boeken
betrouwbare sites 
weten wat je moet doen
weten waarop je beoordeeld wordt
data en afspraken
samenwerking
begeleiding 
aangeleverde powerpoints 

Slide 10 - Slide

Belangrijke data en afspraken
9  oktober presentatie van de doelgroepen en onderwerpen
10 oktober info avond

Slide 11 - Slide

Aan de slag 
5 minuten over de taakverdeling
30 minuten over info verzamelen
5 minuten overleg en vragen aan elkaar
30 minuten door
5 minuten overleg en vragen aan elkaar
werkpunten voor huiswerk afspreken

Slide 12 - Slide

Belangrijke data en afspraken
9  oktober presentatie van de doelgroepen en onderwerpen
10 oktober info avond

Slide 13 - Slide

Huiswerk
Voor 26 september en 2 oktober 2023

Wat je hebt afgesproken met je leerteam
Een boek dat past bij de doelgroep
              Een afbeelding of voorwerp dat voor jou "thuis" betekent.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide