Thema 6. BS 2. Voedselrelaties

Voedselrelaties
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Voedselrelaties

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Einde van de les kan  je deze begrippen uitleggen
 • planteneters, vleeseters, alleseters, afvaleters,
 • voedselketen, voedselweb,
 • producenten, consumenten, reducenten.
Einde van de les kan je vertellen wat het verschil tussen een voedselweb en een voedselketen is en je kent de niveaus van consumeren.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Dieren van de savanne eten verschillende dingen
Deze dieren (wildebeast of gnoe) eten alleen plantaardig voedsel (planten, grassen etc.) ze horen bij de groep 'planteneters'.
Leeuwen jagen op andere dieren voor hun voedsel, het zijn echte 'vleeseters'.
Een dode plant of dier maar ook uitwerpselen worden gebruikt als voedsel voor de 'afvaleters' zoals de mestkever, maar ook de hyena's zijn afvaleters! (Shenzi, Banzai en Ed)
Pumba het knobbelzwijn, eten net als de mens zowel planten en dieren. Ze worden 'alleseters' genoemd.

Slide 4 - Slide

Planteneter
Vleeseter
Alleseter
Afvaleter

Slide 5 - Drag question

2

Slide 6 - Video

00:14
Het konijn is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 7 - Quiz

00:26
De adelaar is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 8 - Quiz

voedselketen

Slide 9 - Slide

voedsel web

Slide 10 - Slide

    Verschil????
Een voedselweb zijn
meerdere voedsel-
ketens die met el-
kaar samenhangen.

Slide 11 - Slide

producenten
consumenten van de eerste orde de planten eters!
consumenten van de tweede orde de vleeseters
consumenten van de derde orde

Slide 12 - Slide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
zij ruimen de resten van afvaleters en eten dode organismen
op. --> reducenten
Hierbij komen voedingsstoffen vrij voor 
de producenten

Slide 13 - Slide

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 14 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 15 - Quiz

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 16 - Quiz

Termen op een rijtje
 • Producenten
 • Consumenten*
 • Reducenten
 • afvaleters

*Consumenten van
de 1e, 2e, 3e orde.
(enz.)
Consumenten zijn dieren die planten of andere dieren eten.
Planten maken met behulp van fotosynthese glucose aan. Planten zijn de basis voor alle voedselketens en worden daarom producenten genoemd.
Bacteriën en schimmels eten de resten op die de afvaleters achterlaten, zie worden reducenten genoemd.
De dieren die planten eten in de afbeelding (bijvoorbeeld de muis) zijn consumenten van de 1e orde. Zij eten de producenten. Wanneer deze dieren worden opgegeten door andere dieren dan zijn dat consumenten van de 2e orde (bijvoorbeeld de vos).

Slide 17 - Slide

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 18 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 19 - Quiz

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 20 - Quiz

de giraffe is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 21 - Quiz

een mandril aap (Rafiki) is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 22 - Quiz

De Cheeta is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 23 - Quiz

Lesdoelen behaald?
Einde van de les ken je de volgende begrippen:
 • planteneters, vleeseters, alleseters, afvaleters,
 • voedselketen, voedselweb,
 • producenten, consumenten, reducenten.

Einde van de les weet je het verschil tussen een voedselweb en een voedselketen en je kent de niveaus van consumeren.

Slide 24 - Slide

opdracht in een andere ecosysteem
De wolven van Yellowstone nationaal park (VS)

Slide 25 - Slide

Groepsopdracht
 • Maak groepen van 4 personen
 • Er volgt een film met vragen
 • Overleg eerst met je groep en geef dan een gezamenlijk antwoord op de vraag.

Slide 26 - Slide

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 27 - Mind map

Waar wil je nog meer uitleg of informatie over?

Slide 28 - Open question

Volgende lessen

 • Populaties
 • biologisch evenwicht
 • Aanpassingen bij dieren

Slide 29 - Slide