week 6

This lesson:
  • Welcome + video
  • planner this week
  • check answers gap fill texts


 
Reading
- juist / onjuist vragen
- children & education
- Text 1: together
- work on reader: p. 47-45
- practice KLV
Goals: 
- understanding the steps to answering true/ false questions
- practising reading skills
- learning about children & education
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

This lesson:
  • Welcome + video
  • planner this week
  • check answers gap fill texts


 
Reading
- juist / onjuist vragen
- children & education
- Text 1: together
- work on reader: p. 47-45
- practice KLV
Goals: 
- understanding the steps to answering true/ false questions
- practising reading skills
- learning about children & education

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Slide

Check answers gap texts
p. 39-46

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Next: 
Children & education
Stappenplan juist/ onjuist vragen 
Stappenplan wel/ niet genoemd vragen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Text 1 together
p. 48

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Ook als je werk opstuurt zonder je naam erbij te zetten, kan het
gepubliceerd worden.
A
juist
B
onjuist

Slide 12 - Quiz

Quote de zin

Slide 13 - Open question

Je ontvangt een kleine vergoeding voor werk dat door Teen Ink
gepubliceerd wordt.
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Quote de zin

Slide 15 - Open question

Teen Ink mag je inzending inkorten of in een ander formaat aanbieden.
A
juist
B
onjuist

Slide 16 - Quiz

Quote de zin

Slide 17 - Open question

Je mag werk dat je hebt ingezonden naar Teen Ink ook aanbieden
aan andere uitgevers en websites
A
juist
B
onjuist

Slide 18 - Quiz

Quote de zin

Slide 19 - Open question

To do:

- work on reader: p. 47-54
- practise linking words p. 15-17
- kijk/ luistertoets in Teams

Goals: 
- understanding the steps to answering true/ false questions
- practising reading skills
- learning about children & education

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

This lesson:
  • Welcome 
  • Woots
  • Discussing upcoming tests and learning goals


 
Work together / work by yourself
- Mocktest listening in Woots (audio and video)
- Work by yourself in your reader  
- Work by yourself on extra gaptexts (gatenteksten) and multiple choice
- Work in a group on extra gaptexts (gatenteksten) and multiple choice
Goals:
- You know what to do when answering "juist/onjuist" questions in exam texts
- You practise reading focused on theme children

Slide 22 - Slide

Upcoming tests - Waar wil je beter in worden?
Voorstellen voor voorbereiding in de les
- Leestoets (Examenteksten lezen)
    - meerkeuzevragen
    - juist/onjuist vragen - wel / niet vragen
    - open vragen
    -  gatenteksten
    - citeervragen
- Kijk-/luistervaardigheid toets (CITO)
     - meerkeuze vragen na elk fragment
Voorstel:
- Samen teksten bespreken
- Proeftoets om te kijken waar je nog in wilt verbeteren
- Samenwerkend leren in groepje
- Zelf werken
- Samen een aantal KLV vragen beantwoorden en bespreken

Slide 23 - Slide

To do:
Work together / work by yourself
- Mocktest listening in Woots (audio and video)
- Work by yourself in your reader  
- Work by yourself on extra gaptexts (gatenteksten) and multiple choice
- Work in a group on extra gaptexts (gatenteksten) and multiple choice
Goals:
- You know what to do when answering "juist/onjuist" questions in exam texts
- You practise reading focused on theme children

Slide 24 - Slide

Answers
Antwoorden zelfwerk opdracht / samenwerk opdracht:
1 A          6 D
2 D         7 A
3 A         8 B
4 B         9 C
5 D 

Antwoorden fout? Ga terug naar de tekst en zoek waarom het dit antwoord is. Markeer waar het antwoord / de hint / signaalwoord staat.
 
Goals:
- You know what to do when answering "juist/onjuist" questions in exam texts
- You practise reading focused on theme children

Slide 25 - Slide