Hf 4 - 4.4. En het milieu? (deel 1)

4.4. En het milieu??

Hoe kunnen consumenten en bedrijven samen werken aan een schoner milieu?


1 / 18
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

4.4. En het milieu??

Hoe kunnen consumenten en bedrijven samen werken aan een schoner milieu?


Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
 1. Terugblik op 4.3. 
 2. Uitleg en instructie 4.4.  
 3. Maakwerk voor vandaag 
 4. Quiz
                                                         

Slide 2 - Slide

Even kijken wat je nog weet...
 • Arbeidsproductiviteit
 • Afschrijving per jaar
Afschrijving per jaar =
(aanschafprijs - restwaarde) : aantal gebruiksjaren

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
Na afloop van deze les weet ik ...
 1. ... wat milieuschade is.
 2. ... hoe we duurzaam kunnen produceren.
 3. ... waarom recycling goed voor het milieu is.
 4. ... wat maatschappelijke kosten zijn.

Slide 4 - Slide

Milieuschade:
 • Alle negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu
 • Door consumenten en producenten veroorzaakt door:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • energieverbruik
 • verbruik van grondstoffen
 • afval

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Duurzaam produceren
Produceren (producten maken) zonder dat het schade veroorzaakt voor mensen en het milieu. 

Slide 7 - Slide

Recycling:
afval gebruiken om nieuw materiaal van te maken
positieve gevolgen voor het milieu:
Produceren (producten maken) zonder dat het schade veroorzaakt voor mensen en het milieu. 
Recycling:
- afval gebruiken om nieuw materiaal van te maken
- positieve gevolgen voor het milieu
- minder grondstoffen uit de natuur nodig

Slide 8 - Slide

Produceren heeft gevolgen:
Maatschappelijke kosten:
 • Als de samenleveing meebetaalt aan de kosten van milieuschade.


Bijvoorbeeld:
Vervuilde rivieren en je weet niet welke fabriek in de rivieren afval gestort heeft.

Slide 9 - Slide

Maakwerk
Maken:
opdrachten hoofdstuk 4.4:
51, 53, 56, 58, 60, 62

Klaar?
Maak een samenvatting van H4.4

timer
10:00

Slide 10 - Slide

Quiz

Slide 11 - Slide

Welke vorm van vervuiling is:
Afval in de sloot storten
A
Afval
B
Energieverbruik
C
Verbruik van grondstoffen
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 12 - Quiz

Welke vorm van milieuschade is:
Je supermarkt bon op de stoep gooien
A
Afval
B
Energieverbruik
C
Verbruik van grondstoffen
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 13 - Quiz

Duurzaam produceren is
A
Het hergebruik van stoffen
B
Productie wat veel kost
C
Produceren zonder schade voor het milieu
D
Produceren voor het milieu

Slide 14 - Quiz

Alle negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu noemen we:
A
Duurzaam
B
Produceren
C
Milieu
D
Milieuschade

Slide 15 - Quiz

Dankzij recycling:
A
wordt er meer afval verbrand
B
Worden er minder grondstoffen uit de natuur gehaald
C
Ontstaan er nieuwe soorten producten
D
Worden de kosten van producten hoger

Slide 16 - Quiz

Als de samenleving meebetaalt aan de kosten van milieuschade, dan noem je dat:
A
milieukosten
B
afvalkosten
C
maatschappelijke kosten
D
onnodige kosten

Slide 17 - Quiz

Goed weekend en tot volgende week!
Jullie mogen opruimen.

Slide 18 - Slide