4.4 En het milieu?

Hfst 4.4 m/h leerjaar 2 
Voorkennis:
Aan het einde van de Les.....

 • kun je voorbeelden geven van milieuschade.
 • weet je hoe we duurzaam kunnen produceren.
 • weet je waarom recycling goed voor het milieu is.
 • kun je uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.
Planning:
uitleg
zelfstandig werken
To do:
opg 50 t/m 63
nakijken
herhalingsopdrachten 
of plusopdrachten (havo)
Formatieve toets 4.4

 

1 / 18
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Hfst 4.4 m/h leerjaar 2 
Voorkennis:
Aan het einde van de Les.....

 • kun je voorbeelden geven van milieuschade.
 • weet je hoe we duurzaam kunnen produceren.
 • weet je waarom recycling goed voor het milieu is.
 • kun je uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.
Planning:
uitleg
zelfstandig werken
To do:
opg 50 t/m 63
nakijken
herhalingsopdrachten 
of plusopdrachten (havo)
Formatieve toets 4.4

 

Slide 1 - Slide

Op welke manier probeer jij rekening te houden met het milieu.

Slide 2 - Open question

Milieuschade
Alle negatieve gevolgen van ons GEDRAG voor het milieu noem je milieuschade.

Wie? --> consumenten (wij) en de producenten.

Hoe? --> vervuiling van lucht water en bodem, energieverbruik, verbruik van grondstoffen en afval.

Hoe kun je het beperken?
Minder stroom te verbruiken, verbruik van grondstoffen beperken of afval te verminderen.

Slide 3 - Slide

Door:
Zowel consumenten als producenten veroorzaken milieuschade door: 
• vervuiling van lucht, water en bodem 
• energieverbruik 
• verbruik van grondstoffen 
• afval

Slide 4 - Slide

energieverbruik

Slide 5 - Slide

vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 6 - Slide

verbruik van grondstoffen

Slide 7 - Slide

afval

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Hoe kunnen we milieuschade beperken?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Video

Duurzaam produceren
 • Duurzaam produceren = produceren zonder schade voor mensen/natuur voor nu en in de toekomst

Slide 12 - Slide

Duurzaam produceren
Voorbeelden van duurzaam produceren:
* Fabrieken die in plaats van kolen en olie, wind en zonne energie gebruiken.
* Fabrieken die afval (bijvoorbeeld plastic) verwerken tot nieuwe producten.
* Producenten die op verpakkingen statiegeld zetten om deze te hergebruiken.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten zijn kosten waaraan iedereen meebetaalt, voor de maatschappij als geheel. Bij milieuvervuiling wil de overheid dit juist niet, de vervuiler moet betalen.
Voorbeelden van 'de vervuiler betaalt':
* Accijns (belasting) op brandstoffen.
* Motorrijtuigbelasting.
* Energiebelasting
* Emissierechten

Slide 15 - Slide

Voorbeelden van maatschappelijke kosten

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Reclycling
Recycling: Van veel afval kunnen nieuwe materialen gemaakt worden.
Voordelen van recycling:
 • Er worden minder grondstoffen uit de natuur gehaald.
 • Er hoeft minder afval verbrand te worden. 

Recycling is een voorbeeld van duurzaam produceren.

Slide 18 - Slide