De evolutie van de mens

De evolutie van de mens
Wanneer zijn de eerste mensen ontstaan?
Wat is evolutie?
Wat weten we over de eerste mensen?
1 / 15
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De evolutie van de mens
Wanneer zijn de eerste mensen ontstaan?
Wat is evolutie?
Wat weten we over de eerste mensen?

Slide 1 - Slide

1. De mens is vrij jong in vergelijking met de leeftijd van de aarde
  • eerste mensachtigen: 6 à 7 miljoen jaar oud
  • eerste mensen: ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden ontstaan
  • onze planeet: ontstond zo'n 4,5 miljard jaar geleden
  • dinosaurussen: 250 miljoen jaar geleden
  • verdwijnen dinosaurussen: kleine 200 miljoen jaar later 

Slide 2 - Slide

2. Wetenschappers zoeken naar sporen van oudste mensen en mensachtigen
De evolutieleer (Charles Darwin): alle levende wezens op aarde evolueren.
We beschikken over twee informatiebronnen over de eerste mensen:
  • overblijfselen van mensen (bijv. beenderen)
  • sporen van menselijke handelingen (bijv. werktuigen)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Evolutieleer: duid de juiste betekenis aan.
A
de wetenschappelijke verklaring voor de groei van baby's tot volwassen personen
B
de wetenschappelijke verklaring voor de evolutie van planten en dieren van generatie op generatie
C
de wetenschappelijke verklaring voor de overgang van een pre-industriële naar een industriële samenleving

Slide 6 - Quiz

Werden de ideeën van Darwin door zijn tijdgenoten als algemeen aanvaarde opvattingen beschouwd?
A
nee
B
ja

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Video

3. De stamboom van de mens is eerder een warrige struik
Wat maakt van een mens een mens?
mensachtige: loopt rechtop
mens: loopt rechtop, heeft voldoende hersenen en vervaardigt werktuigen
Verschillende mensensoorten kwamen tegelijkertijd voor, heel wat soorten stierven uit.

Slide 9 - Slide

Mensachtige
Australopithecus (= zuidelijke mensachtige)

Slide 10 - Slide

Mensen
homo habilis (= handige mens)

Slide 11 - Slide

Mensen
homo erectus 
(= rechtopstaande mens)

Slide 12 - Slide

Mensen
homo neanderthaler

Slide 13 - Slide

Mensen
homo sapiens (= wetende mens)

Slide 14 - Slide

Wat onderscheidt de mens van een mensachtige?
A
rechtop lopen
B
wapens
C
voldoende hersenen
D
in huizen wonen

Slide 15 - Quiz