China les 1: Inleiding - grootmacht China en de Qingdynastie

 Inleiding - grootmacht China en de Qingdynastie
Historische context China 1842-2001

1 / 18
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

 Inleiding - grootmacht China en de Qingdynastie
Historische context China 1842-2001

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is qua cultuur het eerste dat in je opkomt als je denkt aan China (anno nu)?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wat is qua economie het eerste dat in je opkomt als je denkt aan China?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is qua politiek het eerste dat in je opkomt als je denkt aan China?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

WELKOM!
Lesdoelen:
Aan het einde van de les kun je:
- een schets maken van de bloei 
en zwakheden van de 
Qingdynastie in 18e en 19e eeuw

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

China 18de eeuw, een machtig keizerrijk
 • welvarend
 • sterk gecentraliseerd
 • effectief functionerend
 • Sinocentrisme: Rijk van het Midden
 • Tribuutstaten

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Welke organisatiestructuur was er in het  keizerrijk dat succes bracht (tot ongeveer 1800)?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Confucianisme 
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
 • maatschappelijke betekenis: 
 • hiërarchie. door de goden bepaald, o.a krachtige centrale rol overheid
 • voorouderverering
 • sober leven
 • hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Naast het Confucianisme: Taoisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
 • Gaat over hoe je moet handelen in het leven
 • harmonie met de natuur
 • Gevoel belangrijk
 • biedt ruimte voor spontaniteit
 • regels hoeven niet altijd strikt gevolgd te worden.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, de keizer streeft het welzijn van het volk na.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Verboden stad - Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Efficiënte organisatie
Mandarijnen (ambtenaren): staatsexamen 
- in theorie een meritocratie


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Modern Imperialisme in China
19de eeuw; Industriële revolutie -> 
Modern Imperialisme in China 
 • Europa was op zoek naar producten in China, zoals thee en porselein.
 • Europa heeft zelf weinig te bieden

Slide 14 - Slide

1793 Engelsen en 1795 Nederlanders
Belangrijkste woord bij het Confucianisme is:

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Waaruit blijkt dat Willem Alexander niet in een systeem met 'Hemels Mandaat' functioneert?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Binnenlandse problemen
corruptie
bevolkingsgroei + hongersnood
te weinig ambtenaren
 • Is dit het teken dat de Qing het Mandaat van de Hemel aan het verliezen zijn?
 • Manchu-dynastie (uit Mantsjoerije-geen Han)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Aan het werk!
Leren pagina 60
Maken 1-2

Slide 18 - Slide

This item has no instructions