Les 4. Interne rentevoet en PI

Financieel Management


Semester 1. Les 4.
Interne rentevoet en PI
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Semester 1: International BusinessHBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Financieel Management


Semester 1. Les 4.
Interne rentevoet en PI

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les weet je:
+ Wat interne rentevoet en PI is
+ Kan je deze zelfstandig berekenen.

Slide 2 - Slide

Agenda
 • Terugblik vorige les
 • Bespreken opgaven les 3. 
 • Behandelen theorie Interne rentevoet en PI
 • Maken opgave 12, 15 en 16

Slide 3 - Slide

Huiswerk
Opgaven hoofdstuk 3.
7 tot en met 10
13 en 14

Slide 4 - Slide

Interne rentevoet (IRV)
 • De IRV lijkt sterk op de NCW (Netto Contante Waarde) methode. 
 • Het belangrijkste verschil is dat de IRV niet uitgaat van een discontovoet maar op zoek gaat naar het rendement van de investering zelf. 
 • De uitkomst van de IRV is een % wat vervolgens wordt vergeleken met het geëiste rendement van de onderneming. 

Slide 5 - Slide

Interne rentevoet (IRV)
Hoe ziet dit eruit in de praktijk:
Bij de IRV zoek je naar het % waardoor de uitkomst van de NCW berekening precies op 0 uitkomt.
Slide 6 - Slide

Berekenen IRV
Er zijn twee manieren om de IRV te berekenen:
Mogelijkheid 1. "Trail and Error", oftewel net zo lang proberen met verschillende % zodat de berekening op 0 uitkomt. 
Mogelijkheid 2. Via de IR functie in Excel (financieel, formule IR)

Slide 7 - Slide

Uitkomst IRV
De uitkomst van de IRV berekening komt uit op 16%.
Vervolgens wordt gekeken of dit percentage ligt boven de financieringskostenvoet (geëist rendement).

De beslisregel is dan:
 • Als IRV > Ko : project creëert waarde = accepteren
 • Als IRV < Ko : project creëert geen waarde = niet accepteren

Slide 8 - Slide

Voorbeeld
Pizzeria Pronto Pizza wil naast de restaurant activiteiten een bezorgdienst opstarten. Uitgangspunten investering/kasstroom:


Vraag: Bereken de IRV

26%

Slide 9 - Slide

Meerdere investeringsprojecten
 • De stelregel is dat als investeringen waarde creëren wij
  deze moeten uitvoeren. 
 • Als er meerdere investeringsprojecten een positieve NCW of IRV presenteren moeten er door de onderneming keuzes tussen de investeringsprojecten worden gemaakt. 
 • Waarom, geen enkele onderneming heeft ongelimiteerde toegang tot financiering/kapitaal. 

Slide 10 - Slide

Voorbeeld 
Alle investeringen hebben een positieve NCW. Stel nu dat de onderneming slechts €20.000 kan financieren.  Welke kiezen? 

Slide 11 - Slide

Profitability index
 • Als we de initiële investering relateren aan de NCW van elk project, krijgen we een idee van de winstgevendheid van elk project.(via een rating)
 • We noemen deze tool profitability index of de winstgevendheidsfactor.
 • Deze kan je als volgt berekenen:
   Profitability index = NCW / Initiële investering

Slide 12 - Slide

Bereken de PI 
Bereken voor onderstaande investeringen de  Profitability index

Slide 13 - Slide

Uitwerking
De Profitability Index voor de verschillende investeringen is:

Wat zeggen deze uitkomsten?

De projecten B en C vormen een winstgevende investering, het zou slim zijn om het beperkte kapitaal van €20.000 in ieder geval voor deze twee projecten te gebruiken. Wat eventueel overblijft kan gebruikt worden voor een andere investering. Hoe tekenen op het bord. 

Slide 14 - Slide

Uitwerking

Slide 15 - Slide

Zijn er nog vragen? 

Slide 16 - Slide

Huiswerk
Opgaven hoofdstuk 3.
12, 15 en 16

Slide 17 - Slide