Euthanasie

Euthanasie
1 / 49
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Euthanasie

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Palliatieve sedatie

Levensverwachting van 2tal weken
Veel pijn en/of ongemakkken
Medicatie om bewustzijn te verlagen, te laten slapen
Sterven in slaaptoestand 
Niet- levensverkortend
Kan nog worden omgekeerd 
zeer zelden
er wordt gestorven, niet gedood

Slide 12 - Slide

Palliatieve sedatie
Euthanasie
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Niet-levensverkortend
Levensverkortend
Bewustzijn verlagen
Doden
Terminale fase
Niet-terminale fase
Door arts en verpleging
Alleen door arts

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Doelen
1. Je kunt beschrijven wat Euthanasie
    betekent
2. Je kunt de wetgeving rondom Euthansie
     benoemen
3. Je weet de procedure Euthanasie te
     benoemen
4. Je kunt vertellen wat er na de Euthanasie
     moet gebeuren
5. Je kunt het verschil benoemen tussen palliatieve sedatie en
     euthanasie
Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Waar denk je aan bij het
woord euthanasie?

Slide 26 - Mind map

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Verschil euthanasie en hulp bij zelfdoding
-Bij euthanasie geeft een arts de patiënt een dodelijk medicijn.

-Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt. Maar de patiënt neemt deze zelf in.

Slide 33 - Slide

Zelfbeschikkingsrecht

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen in bijzondere omstandigheden en bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen straffeloos uitvoeren. 

Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

Slide 34 - Slide

Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Slide 35 - Mind map

Palliatieve sedatie


Palliatief :                                    Sedatie: 

 Ongeneeslijk  
Terminale fase (2w)
Pijnen en ongemakken niet onder controle.
Verdoven 
Via medicatie het be-wustzijn verlagen
Laten slapen

Slide 36 - Slide

Palliatieve sedatie

Levensverwachting van 2tal weken
Veel pijn en/of ongemakkken
Medicatie om bewustzijn te verlagen, te laten slapen
Sterven in slaaptoestand 
Niet- levensverkortend
Kan nog worden omgekeerd 
zeer zelden
er wordt gestorven, niet gedood

Slide 37 - Slide

Palliatieve sedatie
Euthanasie
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Niet-levensverkortend
Levensverkortend
Bewustzijn verlagen
Doden
Terminale fase
Niet-terminale fase
Door arts en verpleging
Alleen door arts

Slide 38 - Slide

stappenplan euthanasie
1. De patiënt doet daadwerkelijk verzoek voor euthanasie bij arts indienen. Soms meerdere bezoeken nodig. ( 1 dag)
2.Arts overweegt het verzoek.: Verzamelt de nodige informatie/ nogmaals het traject bespreken met patiënt en familie. Raadpleegt Scen-arts ( 1- 3dagen)
3. Arts is in principe akkoord mededelen aan patiënt   /familie/  Scen-arts op de hoogte brengen
(2 tot 3 dagen)
4.Scen arts gaat akkoord:(3-4 dagen)
5.dag voorbereiding. vaker infuusnaald inbrengen/set medicatie, injecties nachecken/ reserveset/lijkschouwer op de hoogte gebracht tijdstip van toediening euthanasie( 
Dag van de  uitvoering en overlijden
Toetsingscommissie die naderhand nog uitzoekt of alles volgens procedures is verlopen( duur 2 weken)
Slide 39 - Slide

Wat gebeurt er na de Euthanasie
Arts
Lijkschouwer 
Officier van Justitie
Regionale Toetsingscommissie

Slide 40 - Slide

Wat is de rol van de verpleegkundige bij euthanasie?

Slide 41 - Mind map

Wat zijn jouw ervaringen ten aanzien van euthanasie?

Slide 42 - Open question

Palliatieve zorg is gericht op....
A
enkel fysieke pijn
B
de totale mens
C
de omgeving van de ZV
D
genezing

Slide 43 - Quiz

Palliatieve sedatie...
A
als men nog maar enkele weken (2tal) meer te leven heeft.
B
is verkort het leven
C
dan ben je je bewust dat je sterft
D
kan altijd

Slide 44 - Quiz

Als een patiënt niet meer kan praten kunnen we ook niet zien of hij/zij pijn heeft
A
juist
B
fout

Slide 45 - Quiz

Wat hoort er niet bij een euthanasie-aanvraag?
A
verward zijn op het moment van de aanvraag
B
ondraaglijk fysisch lijden
C
de aanvraag zelf geschreven
D
ondraaglijk psychisch lijden

Slide 46 - Quiz

Wanneer bepaald de ouder als een kind euthanasie kan aanvragen
A
Onder de 12
B
Bij jongeren 16/17 jaar
C
Boven de 12

Slide 47 - Quiz

EUTHANASIE
PALLIATIEVE SEDATIE
Levensverkortend
Niet levensverkortend
In de terminale fase
kan ook in niet- terminale fase
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Doden
Bewustzijn verlagen

Slide 48 - Drag question

Slide 49 - Slide