Palliatieve zorg 2

Bijeenkomst 2
Vervolg palliatieve zorg
1 / 41
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Bijeenkomst 2
Vervolg palliatieve zorg

Slide 1 - Slide

Palliatieve fases
 1. Ziekgerichte palliatie; hierin wordt de ziekte nog actief behandeld met als doel de last die ervaren wordt door ziekte te verminderen

Kwaliteit van leven

Slide 2 - Slide

Fases
Symptoomgerichte palliatie: alleen gericht op de klachten denk aan pijnbestrijding

Palliatie in de overlijdensfase
kwaliteit van sterven staat centraal vb. door palliatieve sedatie

Bij beide staat kwaliteit centraal!

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Meest voorkomende symptomen
Vermoeidheid (74%)
Pijn (71%)
Gebrek aan energie (69%)
Zwakte (60%)
Gebrek aan eetlust /anorexie (53%)

Stel vragen, vooral daardoor kom je aan informatie.

Slide 5 - Slide

Ademhaling
 • Kortademigheid / dyspnoe 
 • Cheyne stokes ademhaling
 • Rochelen/reutelen
 • Zuchten 

Slide 6 - Slide

Neurologische symptomen
 • Terminale onrust  (plukken/tremoren)
 • Verminderd bewustzijn (verlaging functies hersenstam, glazige blik/staren, gehoor intact) 

Slide 7 - Slide

Huid
 • Zuurstofrijk bloed gaat naar de vitale organen, gevolg circulatie daling
 • koude ledematen, verkleuring, neusspitser 
 • l...vlekken 

Slide 8 - Slide

En dan ook nog...
Slikklachten (aspiratiepneumonie)
Verandering mictie en def 
Angst en onzekerheid

Wat is jullie taak daarin?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Afronding
Volgende week, bespreken van opdracht 1.1 jouw cliënt!
Start sedatie

Vragen?

Slide 11 - Slide

Doelen
1. Je kunt beschrijven wat Euthanasie
    betekent
2. Je kunt de wetgeving rondom Euthansie
     benoemen
3. Je weet de procedure Euthanasie te
     benoemen
4. Je kunt vertellen wat er na de Euthanasie
     moet gebeuren
5. Je kunt het verschil benoemen tussen palliatieve sedatie en
     euthanasie
Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Verschil euthanasie en hulp bij zelfdoding
-Bij euthanasie geeft een arts de patiënt een dodelijk medicijn.

-Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt. Maar de patiënt neemt deze zelf in.

Slide 19 - Slide

Zelfbeschikkingsrecht

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen in bijzondere omstandigheden en bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen straffeloos uitvoeren. 

Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

Slide 20 - Slide

Euthanasie


!! Wilsverklaring inzake euthanasie!! is niet het zelfde als
ACTUEEL VERZOEK TOT EUTHANASIE


Slide 21 - Slide


Wilsverklaring inzake euthanasie: 
 • Verklaring waarin je aangeeft dat je euthanasie wenst.
 • Enkel in geval van onomkeerbare comateuze toestand bent (je kan nooit meer uit de coma ontwaken) .
Actueel verzoek tot euthanasie:
 • De effectieve vraag om euthanasie
 • Duidelijk aangeven om binnenkort te willen sterven.

Slide 22 - Slide

Wilsbekwaam bij aanvraag.
Vrijwillig en niet éénmalig.
Medisch uitzichtloos = ongeneeslijk
               terminaal
               niet-terminaal
Wilsbekwaam bij aanvraag.
Aanvraag is zelfgeschreven.
Vrijwillig en niet éénmalig.
Medisch uitzichtloos = ongeneeslijk
       Terminaal

      
       Niet-terminaal
Voorwaarden Euthanasie
door 1e arts + 2de controle arts bevestigd en mag nadien uitgevoerd worden
Naast 1e en 2de arts ook nog 3de arts (specialist) nodig. Mag pas na 1 maand wachttijd worden uitgevoerd.

Slide 23 - Slide

Palliatieve sedatie


Palliatief :                                    Sedatie: 

 Ongeneeslijk  
Terminale fase (2w)
Pijnen en ongemakken niet onder controle.
Verdoven 
Via medicatie het be-wustzijn verlagen
Laten slapen

Slide 24 - Slide

Palliatieve sedatie

Levensverwachting van 2tal weken
Veel pijn en/of ongemakkken
Medicatie om bewustzijn te verlagen, te laten slapen
Sterven in slaaptoestand 
Niet- levensverkortend
Kan nog worden omgekeerd 
zeer zelden
er wordt gestorven, niet gedood

Slide 25 - Slide

Palliatieve sedatie
Euthanasie
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Niet-levensverkortend
Levensverkortend
Bewustzijn verlagen
Doden
Terminale fase
Niet-terminale fase
Door arts en verpleging
Alleen door arts

Slide 26 - Slide

stappenplan euthanasie
1. De patiënt doet daadwerkelijk verzoek voor euthanasie bij arts indienen. Soms meerdere bezoeken nodig. ( 1 dag)
2.Arts overweegt het verzoek.: Verzamelt de nodige informatie/ nogmaals het traject bespreken met patiënt en familie. Raadpleegt Scen-arts ( 1- 3dagen)
3. Arts is in principe akkoord mededelen aan patiënt   /familie/  Scen-arts op de hoogte brengen
(2 tot 3 dagen)
4.Scen arts gaat akkoord:(3-4 dagen)
5.dag voorbereiding. vaker infuusnaald inbrengen/set medicatie, injecties nachecken/ reserveset/lijkschouwer op de hoogte gebracht tijdstip van toediening euthanasie( 
Dag van de  uitvoering en overlijden
Toetsingscommissie die naderhand nog uitzoekt of alles volgens procedures is verlopen( duur 2 weken)
Slide 27 - Slide

Wat gebeurt er na de Euthanasie
Arts
Lijkschouwer 
Officier van Justitie
Regionale Toetsingscommissie

Slide 28 - SlideLevenseinde kliniekNPO documentaire 

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video


-Mensen hebben het recht voor hen zelf te kiezen. (Politiek)
-----------------------------------------
- Voor uitzichtsloos lijden moet iemand de kans krijgen om te kunnen sterven. (Sociaal/Politiek)
-----------------------------------------
- Patiënten moeten aan alle voorwaarden voldoen, welke streng zijn. (Sociaal)

-Euthanasie gaat niet samen met recht van leven. (Politiek)
-----------------------------------------
- Onder veel religie verboden.(Godsdienstig)

-----------------------------------------
-Artsen leggen een eed af om hun patiënten zo goed mogelijk te helpen.  (Medisch)
     Argumenten voor:                    Argumenten tegen:

Slide 33 - Slide

Wat zijn jouw ervaringen ten aanzien van euthanasie?

Slide 34 - Open question

Palliatieve zorg is gericht op....
A
enkel fysieke pijn
B
de totale mens
C
de omgeving van de ZV
D
genezing

Slide 35 - Quiz

Palliatieve sedatie...
A
als men nog maar enkele weken (2tal) meer te leven heeft.
B
is verkort het leven
C
dan ben je je bewust dat je sterft
D
kan altijd

Slide 36 - Quiz

Als een patiënt niet meer kan praten kunnen we ook niet zien of hij/zij pijn heeft
A
juist
B
fout

Slide 37 - Quiz

Wat hoort er niet bij een euthanasie-aanvraag?
A
verward zijn op het moment van de aanvraag
B
ondraaglijk fysisch lijden
C
de aanvraag zelf geschreven
D
ondraaglijk psychisch lijden

Slide 38 - Quiz

Wanneer bepaald de ouder als een kind euthanasie kan aanvragen
A
Onder de 12
B
Bij jongeren 16/17 jaar
C
Boven de 12

Slide 39 - Quiz

EUTHANASIE
PALLIATIEVE SEDATIE
Levensverkortend
Niet levensverkortend
In de terminale fase
kan ook in niet- terminale fase
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Doden
Bewustzijn verlagen

Slide 40 - Drag question

Slide 41 - Slide