§ 7.1 Het deeltjesmodel

§ 7.1 Het deeltjesmodel
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

§ 7.1 Het deeltjesmodel

Slide 1 - Slide

Het deeltjesmodel
Doel van de les:
  • kunnen uitleggen wat het deeltjesmodel is
  • de faseovergangen kunnen verklaren met het deeltjesmodel
  • weten wat een scheikundige reactie is

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Het deeltjesmodel
  • Stoffen bestaan uit moleculen
  • De moleculen van een stof veranderen niet
  • De moleculen van een stof bewegen voortduren
  • De moleculen van een stof trekken elkaar aan

Slide 4 - Slide

Fasen en fase-overgangen
De moleculen veranderen zich niet, ze gedragen zich anders
  • vaste fase: moleculen zitten op een vaste plek, ze trillen. De afstand tussen moleculen is klein en de aantrekkingskracht groot.
  • vloeistof: de moleculen bewegen langs elkaar heen, de afstand tussen de molculen is groter. De aantrekkingskracht is zo groot dat de moleculen bij elkaar blijven.
  • gas: de moleculen bewegen vrij van elkaar door de ruimte. De afstand is groot en deaantrekkingskracht klein

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Verklaar de gebeurtenis uit het filmpje met het deeltjesmodel
A
de moleculen van een stof veranderen niet
B
de moleculen van een stof bewegen
C
de moleculen van een stof trekken elkaar aan

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Video

Verklaar de gebeurtenis uit het filmpje met het deeltjesmodel
A
de moleculen van een stof veranderen niet
B
de moleculen van een stof bewegen
C
de moleculen van een stof trekken elkaar aan

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Video

De ruimte tussen de moleculen is leeg (er zit geen lucht tussen)
Je kan een behoorlijke hoeveelheid suiker oplossen in water zonder dat het volume toeneemt. Dit komt omdat de suikermoleculen in de ruimte tussen de watermoleculen gaat zitten.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Chemische reacties
Stel je steekt je stoel in de fik. Het hout zal gaan branden en je houdt as over. Dit is een voorbeeld van een chemische reactie. 
Bij een chemische reactie veranderen de moleculen.

Bij een chemische reactie verdwijnen je beginstoffen (hout) en ontstaan er nieuwe reactieproducten (as)

Slide 13 - Slide

Reactieschema's
beginstoffen -> eindproducten

voorbeeld

methaan + zuurstof -> koolstofdioxide + water

Slide 14 - Slide

Met het deeltjesmodel kun je de faseovergangen verklaren.

Wat is het belangrijkste verschil tussen de moleculen in een vloeistof en in een gas?

A
In een vloeistof hebben de moleculen een vaste plaats.
B
In een vloeistof zitten de moleculen dichter op elkaar
C
In een vloeistof zijn de moleculen groter.
D
In een vloeistof zijn de moleculen kleiner.

Slide 15 - Quiz