Herhaling H7 Materie

Natuurkunde H7
- Het deeltjesmodel
- Temperatuur en het deeltjesmodel
- Stoffen scheiden
- Atomen als bouwstenen
1 / 29
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Natuurkunde H7
- Het deeltjesmodel
- Temperatuur en het deeltjesmodel
- Stoffen scheiden
- Atomen als bouwstenen

Slide 1 - Slide

Lesdoel
- Bekend zijn met theorieën en begrippen uit H7
- Oefenen met theorieën en begrippen uit H7

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

In welke fase is een stof het warmst?
A
vloeibaar
B
vast
C
gas
D
maakt geen verschil

Slide 4 - Quiz

Fasen en fase-overgangen
- vaste fase: moleculen zitten op een vaste plek, ze trillen een klein beetje. De afstand tussen moleculen is klein en de aantrekkingskracht groot.

vloeistof: de moleculen bewegen langs elkaar, de afstand tussen de moleculen is groter. De aantrekkingskracht is zo groot dat de moleculen bij elkaar blijven.

- gas: de moleculen bewegen vrij van elkaar door de ruimte. 
De afstand is groot en de aantrekkingskracht klein

Slide 5 - Slide

0

Slide 6 - Video

Verklaar de gebeurtenis uit het filmpje met het deeltjesmodel
A
de moleculen van een stof veranderen niet
B
de moleculen van een stof bewegen
C
de moleculen van een stof trekken elkaar aan

Slide 7 - Quiz

In welke fase zitten de atomen van een stof het dichts bij elkaar?
A
gas fase
B
vloeibare fase
C
vaste fase
D
is altijd gelijk

Slide 8 - Quiz

Trekken moleculen van een stof elkaar aan?
A
Nee
B
Ja

Slide 9 - Quiz

Chemische reacties
Verbranding van hout

Bij een chemische reactie verdwijnen je beginstoffen (hout) en ontstaan er nieuwe reactieproducten (as)

Slide 10 - Slide

Reactieschema's
beginstoffen -> eindproducten

voorbeeld

methaan + zuurstof -> koolstofdioxide + water

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

20 graden Celcius = 293 Kelvin

Hoeveel Kelvin is 25 graden Celsius?
A
2 68Kelvin
B
0Kelvin
C
294Kelvin
D
298Kelvin

Slide 13 - Quiz

Hoeveel Kelvin is -10 graden Celsius?
A
283Kelvin
B
263Kelvin
C
-10Kelvin
D
-263Kelvin

Slide 14 - Quiz

Bij hoeveel graden Kelvin bewegen stoffen niet meer? En wat is dus het absolute nulpunt in Kelvin?
A
100 Kelvin
B
1000 Kelvin
C
273 Kelvin
D
0 Kelvin

Slide 15 - Quiz

Wat is het kookpunt van olijfolie in graden Celsius? Gebruik Binas tabel 16
A
843 graden
B
297 graden
C
0 graden
D
570 graden

Slide 16 - Quiz

Wanneer de temperatuur in een band toeneemt. Wat gebeurt er met de gasdruk in de band?
A
neemt af
B
blijft gelijk
C
dat kan je niet weten
D
neemt toe

Slide 17 - Quiz

Stoffen scheiden
Moleculen en atomen van dezelfde soort van elkaar scheiden
=
zuiveren

Slide 18 - Slide

Mengsels en zuivere stoffen

Slide 19 - Slide

Wat is geen zuivere stof?
A
drinkwater
B
waterstof
C
ijzer
D
suiker

Slide 20 - Quiz

Men laat grote ondiepe vijvers vol lopen met zeewater en de zon doet de rest. Per liter zeewater kun je zo ongeveer 28 gram zeezout winnen. 
= Indampen

Slide 21 - Slide

Extraheren
Oplosbare stoffen worden gescheiden van niet-oplosbare stoffen

Slide 22 - Slide

Wat is geen voorbeeld van Extraheren?
A
een laurierblad in pastasaus toevoegen
B
eieren bakken
C
thee zetten
D
koffie zetten

Slide 23 - Quiz

Een koolstofatoom

Slide 24 - Slide

Welk deeltje bepaald de negatieve lading van een atoom?
A
molecuul
B
neutron
C
proton
D
elektron

Slide 25 - Quiz

Welke deeltjes bepalen de massa van een atoom?
A
elektron en neutron
B
proton en molecuul
C
neutron en proton
D
proton en elektron

Slide 26 - Quiz

Isotopen
Bijvoorbeeld Koolstof

Koolstof heeft meestal 6 protonen en 6 neutronen
Maar er bestaat ook koolstof met 6 protonen en 8 neutronen
Binas tabel 32

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Weektaak
Lezen H7
Samenvatten H7
Maken Test-jezelf H7
Nakijken Test-jezelf H7

Slide 29 - Slide