les 9 b: Co- en multimorbiditeit

1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Vandaag
 • Beste wensen, fijne vakantie?
 • Info toets
 • 31 januari in dulon-online
 • Herhaling comorbiditeit en multimorbiditeit 
 • Enquête invullen
 • Evaluatie les
 • Stap 9 dulon-online

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen wat multimorbiditeit  & Co morbiditeit. 

Slide 4 - Slide

multimorbiditeit

Slide 5 - Mind map

Multimorbiditeit
Gelijktijdig voorkomen van twee of meer chronische ziekten

Waarom?
- meer aandacht in de maatschappij voor chronische ziekten
- huisartsenpraktijken beter opgeleid
- effectievere behandeling > mensen worden ouder
- betere registratie van ziekten

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat betekent het begrip multimorbiditeit?
A
Een ouderdomsziekte die het bewegen vermoeilijkt.
B
Het gebruik van meerdere medicijnen
C
Een zeer ernstige vorm van overgewicht
D
Het hebben van twee of meer ziekten tegelijkertijd.

Slide 8 - Quiz

Multimorbiditeit
Gevolgen: 
 • grotere kans op behandelingen, opname in ziekenhuis, complicaties en vroegtijdig overlijden. 
 • grote invloed op kwaliteit van leven 
 • vermindering van de mogelijkheid om eigen regie te blijven voeren
 • meerdere behandelaren, grotere kans op fouten, miscommunicatie en coördinatie. 
 • polyfarmacie

Slide 9 - Slide

Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van Nederlanders, hoe meer multimorbiditeit
A
juist
B
onjuist

Slide 10 - Quiz

Comorbiditeit

Slide 11 - Mind map

Graag wil ik jullie vragen dit stuk door te lezen. 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Comorbiditeit:
 betekent dat je één of meer (chronische) aandoeningen hebt naast de hoofddiagnose waar de meeste aandacht naar uitgaat. 
Wat betekend dit voor de hulpverlener? 

Slide 14 - Slide

Wat heb je van het artikel geleerd?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Video

wat is co morbiditeit

Slide 17 - Open question

Als iemand twee of meer aandoeningen of stoornissen heeft, spreekt men van co-morbiditeit
A
Juist
B
Onjuist

Slide 18 - Quiz

Invullen maar
https://nl.surveymonkey.com/r/GWC5FFF

Slide 19 - Slide

Hoe vond je deze les?

Slide 20 - Mind map

Stap 9 
De rest van de les heb je de tijd om stap 9 in dulon-online te maken.

Slide 21 - Slide