Les 11 begeleidingsmethodieken (semester 4, periode 8)

1 / 21
next
Slide 1: Slide
MethodiekMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Lesdoelen
 • 8 fasenmodel
 • Aan de slag
 • Checken lesdoelen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

les doelen
Aan het einde van deze les kan je de volgende begeleidingsmethodieken 
herkennen en in je eigen woorden uitleggen:
- 8 fasenmodel
- Empowerment
- Systemisch werken
- Motiverende gespreksvoering
- Oplossingsgericht werken
- Belevingsgerichte zorg

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is een ondersteuningsplan?
A
Een plan opgesteld door de behandelaars waarin staat waar de cliënt zich aan moet houden
B
Een schriftelijke weergave van het geheel van afspraken en doelstellingen met betrekking tot de begeleiding van een cliënt
C
Een overzicht voor de verzekering waarin de behandelingen en begeleiding voor de cliënt beschreven staan
D
Een schriftelijke weergave van de financiële situatie van een cliënt

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Geef bij elk recht aan wat dit recht inhoudt met betrekking tot het ondersteuningsplan van de cliënt.
Niet iedereen mag zomaar het ondersteuningsplan van de cliënt inzien.
De cliënt heeft het recht om zijn eigen ondersteuningsplan in te zien.
Een hulpverlener moet aan een cliënt van 16 jaar of ouder vragen of de inhoud van het ondersteuningsplan juist is en zo mag worden uitgevoerd.
De hulpverlener moet het ondersteuningsplan uitleggen aan de cliënt, voordat de cliënt toestemming geeft voor het plan.
Recht op privacy
Recht op inzage
Recht op toestemming
Recht op informatie

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Welke leefgebieden
zijn er?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

begeleidingsmethodieken
Als persoonlijk begeleider heb je een wijde keuze aan methodieken die je kunt inzetten om mensen te ondersteunen en te begeleiden. 
methodieken in de MZ hebben als samenhangende functie dat ze:
 • planmatig zijn
 • systematisch zijn
 • procesmatig zijn

Ze dienen het doel om van een beginsituatie naar een eindsituatie te werken

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

8 fasenmodel en krachtenanalyse:

Is een model welke de zorgverlener ondersteunt om planmatig en samen met de cliënt te werken aan (haalbare) doelen. De eigen kracht van de cliënt staat daarbij centraal.

Dit model wordt (vaak) toegepast  in woonvormen of ambulante begeleiding.

Analyse: maken van krachtenanalyse.
Het krachtenmodel geeft zicht op iemands Kwaliteiten (wat kan iemand?), Waarden (wie is iemand?) en Passies (wat drijft iemand?). De drie basis elementen die een persoon nodig heeft om zijn Doel te bereiken. 

Slide 8 - Slide

Attendeer de studenten dat ze goed opletten. Bij het thema van huiselijk geweld gaan ze aan de slag met een casus en het maken van een krachtenanalyse. Vanuit krachtgericht werken/ vergelijkbaar met 8 fasenmodel
timer
1:00
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Aanmeldingsfase
Intakefase
Opstartfase
Analysefase
Planningsfase
Uitvoeringsfase
Evaluatiefase
Uitstroomfase

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Wat staat centraal bij het 8-fasenmodel?
A
De eigen kracht van de cliënt
B
De volgorde van de fasen
C
De ondersteuning van de omgeving
D
De intensieve begeleiding van de persoonlijk begeleider

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Groepsopdracht
 Je gaat een begeleidingsmethodiek uitwerken samen met je groepje en dit gaan jullie vervolgens pitchen (max. 3 minuten).

Ga naar je licentie ThiemeMeulenhoff. 
Thema 2: Deskundige ondersteuning en begeleiding bieden
Hoofdstuk 5: Begeleidingsmethodieken
Bladzijde:  64 en 67
Beantwoord dan de volgende vragen:
- Beschrijf in drie zinnen waar de begeleidingsmethode over gaat.
- Wat zijn de stappen van de begeleidingsmethode?.
- Bij welke doelgroep past deze begeleidingsmethode het best? Noem twee doelgroepen. 
Groepsopdracht 15 minuten - Pitch van 3 minuten

timer
15:00

Slide 11 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Groepjes aan de slag
De docent zal tijdens de activiteit langslopen ter ondersteuning.

Groepje 1:
- Empowerment
Groepje 2:
- Systemisch werken
Groepje 3:
- Motiverende gespreksvoering
Groepje 4: 
- Oplossingsgericht werken
Groepje 5:
- Belevingsgerichte zorg
timer
15:00

Slide 12 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Pitch!
timer
3:00

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Bij empowerment ben je als persoonlijk begeleider heel belangrijk want jij kent de cliënt het best.
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Systemisch werken kan passen bij:
(meerderen antwoorden mogelijk)
A
verslaafden
B
psychiatrische cliënt
C
LVB
D
eetstoornissen

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Systemisch werken
Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving of relaties. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet, hoe je het doet en waarom je dit zo doet.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Bij motiverende gespreksvoering maak je veel gebruik van de twijfel en aarzeling van de cliënt.
A
waar
B
niet waar

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op het versterken van de betrokkenheid bij veranderingen en op het ontwikkelen van een plan om de verandering te realiseren.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Oplossingsgerichte hulpverlening richt zich vooral op:
A
Het verleden want je moet weten waar problemen zijn ontstaan
B
De huidige problemen want je kan niet helpen als je niet weet wat er speelt.
C
De gewenste situatie en de stappen die genomen dienen te worden om daar te komen

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

kun je de verschillende begeleidingsmethodieken uitleggen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

This item has no instructions