Blok 4 les 2a en b Ontwikkeling stimuleren: denken

Blok 4 PDO les 2 a & b
1 / 31
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Blok 4 PDO les 2 a & b

Slide 1 - Slide

Nodig bij de komende  lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Didactiek, Communicatie en organisatie

* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les

* Eventueel pen en papier voor aantekeningen

Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- Terugblik op de vorige les
- Doelen van deze les
- 3.3 Rekenen+ 3.4 Wereldverkenning
- Huiswerk

Slide 3 - Slide

Wat oefen je wanneer je een activiteit geeft in de zone van de naaste ontwikkeling?
A
Een activiteit die de leerlingen al kunnen.
B
Een activiteit die ze bijna zelfstandig kunnen, maar nog iets hulp nodig hebben in de vorm van instructie.
C
Een activiteit die te moeilijk voor ze is om zelfstandig te kunnen doen en frustratie opwekt.

Slide 4 - Quiz

Onder welke pedagogische interactie vaardigheid past het volgende voorbeeld:
Onderwijsassistent Sam ziet dat Yasmine zo trots als een pauw met een zwemdiploma de school binnen loopt. Hij loopt naar haar toe , klapt in zijn handen en zegt: 'Wauw! Wat zie ik daar in jouw handen?'

A
Ontwikkelings-stimulering
B
Autonomie respecteren
C
Structureren en grenzen stellen
D
Sensitieve responsiviteit

Slide 5 - Quiz

Van welke geletterdheid is sprake bij onderstaand voorbeeld:
Een kind snapt dat de letters in een boek samen een verhaal vormen.

A
Ontluikende geletterdheid
B
Beginnende geletterdheid

Slide 6 - Quiz

Onder welke pedagogische interactie vaardigheid past het volgende voorbeeld:
Meester Dion moedigt de leerlingen, tijdens het omkleden van de gym, aan om zelf hun veters te strikken.
A
Positieve interacties tussen kinderen bevorderen
B
Autonomie respecteren
C
Structureren en grenzen stellen
D
Ontwikkelings-stimulering

Slide 7 - Quiz

                                            Doelen van deze les:
- Je weet dat kinderen vanaf 0 jaar al bezig zijn met hun rekenvaardigheden (3.3).
- Je weet dat in elke fase van de ontwikkeling een rekenkundige stap wordt gemaakt (3.3)
- Je kent de inhouden van de fases van Piaget: pre operationele fase, concreet operationele fase en de formeel operationele fase (3.3)
- Je kent de 5 invalshoeken van wereldoriëntatie (3.4)

Slide 8 - Slide

In de vorige paragraaf (3.2) stond de taalontwikkeling centraal. 

In paragraaf 3.3 kijken we naar de rekenontwikkeling.

We beginnen met een vraag om je voorkennis te activeren:
3.3 Rekenen stimuleren

Slide 9 - Slide

Wat doe jij, naast de rekenlessen, om de rekenvaardigheden van je leerlingen te vergroten?
Voorbeeld: samen tot 10 tellen bij verstoppertje of
samen een spelletje spelen met dobbelstenen.

Slide 10 - Open question

                         De rol van een onderwijsassistent:

- je ondersteunt bij de rekenlessen (zet materialen klaar,
loopt rond, kijkt met een leerling mee, helpt bij vragen, etc.)

- je werkt met een groepje leerlingen die extra rekenaandacht nodig hebben.

                        Vraag: wat is jouw rol tijdens de rekenles?
3.3 Rekenen stimuleren

Slide 11 - Slide

Opdracht: lees de alinea bij het kopje 'spelenderwijs' op blz. 99.

We gaan zes fasen in de rekenontwikkeling bekijken in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. 

Vraag: waarom is het interessant om te weten wat de rekenontwikkeling van 0 tot 4 jaar inhoudt als je daar niet mee gaat werken?


3.3 Rekenen stimuleren

Slide 12 - Slide


- Herkennen van verschillen (vader/moeder)

- Geef het één stuk speelgoed of een stuk of vier. Geen 10, want dan raakt het kind het overzicht kwijt. 

- Te veel is verwarrend.


3.3 Rekenen stimuleren
0 tot 2 jaar: één of veel

Slide 13 - Slide

Kijkvraag: waarom is dit filmpje passend voor deze leeftijd?

3.3 Rekenen stimuleren
2 tot 4 jaar: meer, minder en evenveel

Slide 14 - Slide

Opdracht: lees de eerste alinea op blz. 101

- Ordenen 
- Vergelijken
- Rekenbegrippen
- Telrij

Opdracht: geef van bovenstaande 4 begrippen een voorbeeld van een korte activiteit die je bij een peutergroep zou doen. (4 min.)
3 studenten krijgen een beurt
Tip: bij twijfel, lees de tekst door.
3.3 Rekenen stimuleren
2 tot 4 jaar

Slide 15 - Slide

- Pre-operationele fase van Piaget:
  Het kind probeert de wereld om zich heen te begrijpen door die te ordenen en te    benoemen.

- Moeite met aandacht richten op meer dan één ding.

- Centratie
- Conservatie
- Context gebonden

Opdracht: beschrijf in je eigen woorden wat de laatste 3 begrippen betekenen. 

3.3 Rekenen stimuleren
4 tot 6 jaar: passen en meten
                    Kleuters

Slide 16 - Slide
- Conservatie
Kijk tot 0.37 min.


Wat zie je gebeuren bij dit meisje?3.3 Rekenen stimuleren

Slide 17 - Slide

Overstap van pre-operationele fase naar de 
concreet operationele fase: het kind ziet logische verbanden, maar heeft nog wel behoefte aan concreet materiaal.


Vraag: wat is het verschil met het meisje in 
het vorige fragment?

Opdracht: lees de één na laatste alinea op blz. 105.
3.3 Rekenen stimuleren
6 tot 9 jaar: zie jij wat ik zie?

Slide 18 - Slide

- ervaring opdoen
- verlengde instructie
3.3 Rekenen stimuleren
9 tot 12 jaar: dat geloof ik niet, ik zoek het even uit.

Slide 19 - Slide

Formeel-operationele fase: het kind kan abstract redeneren.

- gebruik langetermijngeheugen
- gebruik van strategieën 

3.3 Rekenen stimuleren
12 tot 21 jaar: omgaan met de werkelijkheid
Einde les 2a

Slide 20 - Slide

3.4 Laat de wereld draaien
Les 2 b: 3.4 Laat de wereld draaien

Slide 21 - Slide

Om kinderen zo compleet mogelijk voor te bereiden op een zelfstandige plek in de wereld bekijk je samen met hen de wereld vanuit 5 invalshoeken:

1. Mens en maatschappij
2. Natuur
3. Techniek
4. Tijd
5. Ruimte
Vraag: wie heeft er een les gegeven die valt binnen één van deze invalshoeken? Vertel

3.4 Laat de wereld draaien

Slide 22 - Slide

Aandacht voor duurzaamheid:

  • besef van klimaat, voedsel en grondstoffen
  • besef van gemeenschapszin, actieve wereldburgers


Vraag: wie heeft er een les gegeven die valt binnen één van deze invalshoeken? Vertel

3.4 Laat de wereld draaien

Slide 23 - Slide

          Wat weet je nog van deze les? 
                               5 vragen

Slide 24 - Slide

Wat kan een kind als het zich bevindt in de pre operationele fase?
A
Het kind ziet logische verbanden, maar heeft nog wel behoefte aan concreet materiaal.
B
Het kind probeert de wereld om zich heen te begrijpen door die te ordenen en te benoemen.
C
Het kind kan abstract redeneren

Slide 25 - Quiz

Wat kan een kind als het zich bevindt in de concreet operationele fase?
A
Het kind ziet logische verbanden, maar heeft nog wel behoefte aan concreet materiaal.
B
Het kind probeert de wereld om zich heen te begrijpen door die te ordenen en te benoemen.
C
Het kind kan abstract redeneren

Slide 26 - Quiz

Wat kan een kind als het zich bevindt in de formeel operationele fase?
A
Het kind ziet logische verbanden, maar heeft nog wel behoefte aan concreet materiaal.
B
Het kind probeert de wereld om zich heen te begrijpen door die te ordenen en te benoemen.
C
Het kind kan abstract redeneren

Slide 27 - Quiz

Een kind krijgt twee even grote stukken klei. Het ene stuk wordt uitgerold tot een groot vlak, de ander behoudt zijn vorm.
Het kind begrijpt nog niet dat de hoeveelheid klei hetzelfde blijft.

Van welk begrip is hier sprake?

A
centratie
B
conservatie

Slide 28 - Quiz

Wereldoriëntatie:
Onder welke invalshoek valt een les over verkeer?
A
Ruimte
B
Mens en maatschappij
C
Tijd
D
Techniek

Slide 29 - Quiz

Open vraag:
wat vond je van deze les? Wat vond je fijn en wat zou je graag anders zien?

Slide 30 - Open question

Huiswerk voor komende week/periode:

-maak de opdrachten van 3.3 en 3.4 in je werkboek. 
Zo oefen je de theorie van deze paragrafen in.

lees 4.1 en 4.2 van hetzelfde boek ter voorbereiding op de volgende les. 
Dan herkent je brein tijdens de les de informatie en verwerk je het beter.

                                                                      ~Succes~Slide 31 - Slide