3.4 Invloed op de markt!

4 KADER
3.4 Invloed op de markt!
1 / 45
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

4 KADER
3.4 Invloed op de markt!

Slide 1 - Slide

Herhaling lesdoelen 3.3
 • Hoe bereken je de verkoopprijs?
 • Hoe bereken je de consumentenprijs?
 • Wat zijn de kosten en opbrengsten van productie voor de samenleving?

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 3.4
 • Wat is een markt?
 • Hoe proberen bedrijven hun marktaandeel te vergroten?
 • Hoe beïnvloeden bedrijven de markt?

Slide 3 - Slide

Waar denk jij aan bij 'vraag en aanbod'?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Video

Vraag en aanbod
Alle vraag en aanbod bij elkaar noemen we de markt. 

Bijvoorbeeld: Alle vraag en aanbod van bloemen bij elkaar noemen we de markt voor bloemen.

Slide 6 - Slide

Concrete markt

Deze kun je bezoeken (weekmarkt, winkel)

Abstracte markt

Het geheel van alle vraag en aanbod naar een bepaald product (telefoonmarkt)

Slide 7 - Slide

Vraag & aanbod
1. Vraag naar producten ↓       →      prijs ↓

2. Vraag naar producten ↑      →      prijs ↑

3. Aanbod van producten ↓   →       prijs ↑

4. Aanbod van producten ↑   →       prijs ↓

Slide 8 - Slide

Hoe beïnvloed de overheid de markt?
Nadeel vrije markt
evenwichtsprijs is voor sommige mensen te hoog

Overheid kan bescherming geven tegen hoge prijzen:
 • maximumprijs instellen
 • subsidies of toeslagen geven aan mensen met lage inkomens

Of beschermen tegen lage prijzen:
 • minimumprijs verplichten (komt vrijwel niet voor)

Slide 9 - Slide

Voorbeeldsom
 • Er is een groot feest op De Wesenthorst, hierdoor is de vraag naar bekers groter.                                           →  Wat gebeurt er met de prijs?
 • Is het interessant om óók bekers te gaan verkopen?
 • Er is een nieuwe aanbieder van bekers op de markt gekomen.                                                                               → Wat gebeurt er met de prijs?

  Slide 10 - Slide

  Transparante  markt
  • Jouw producten en prijzen zijn goed met elkaar te vergelijken = transparante markt

   Slide 11 - Slide

   Marktaandeel
   De omzet of afzet van een bedrijf uitgedrukt als percentage van de totale omzet of afzet van de productproep.

   Formule = (wat : waarvan) x 100%

   Zorgverzekeringen:
   Afzet, aantal verkochte zorgverzekeringen.

   Slide 12 - Slide

   Marketingmix (6 P's)
   • Productbeleid
   • Prijsbeleid
   • Plaatsbeleid

   • Personeelsbeleid
   • Presentatiebeleid
   • Promotiebeleid
   Wat wordt verkocht? (ook merk, smaak, soorten, verpakking)
   Prijs van producten, kortingsacties
   Locatie (internet of winkel), waar de winkel moet zitten.
   Wat voor mensen werken er, deskundig, vriendelijk, beleefd, etc.
   Hoe presenteert de winkelier zijn producten (ook via internet), bijv etalage
   Hoe worden de producten onder de aandacht gebracht, bijv. reclame, sponsoring, advertentie
   Marketinginstrumenten
   Marketinginstrumenten = marketingmix → 6 p's

   Slide 13 - Slide

   Bij een overschot op de arbeidsmarkt is er meer ....
   A
   aanbod.
   B
   vraag.

   Slide 14 - Quiz

   Waar komt het aanbod van arbeid vandaan?

   A
   arbeiders
   B
   arbeidsverdeling
   C
   beroepsbevolking
   D
   arbeidsmarkt

   Slide 15 - Quiz

   Een teveel aan arbeiders kan leiden tot ontslag.
   A
   juist
   B
   onjuist

   Slide 16 - Quiz

   De zuivelmarkt is
   A
   een abstracte markt
   B
   een concrete markt

   Slide 17 - Quiz

   De prijs van appels is gestegen, hierdoor
   (meerdere antwoorden mogelijk)
   A
   worden er meer peren verkocht
   B
   bakken we extra appeltaart
   C
   worden er meer appels verkocht
   D
   worden er minder appels verkocht

   Slide 18 - Quiz

   Hoe hoger de prijs, hoe
   (meerdere antwoorden mogelijk)
   A
   lager de vraag
   B
   hoger de vraag
   C
   lager het aanbod
   D
   groter het aanbod

   Slide 19 - Quiz

   Waar kijk je naar om het marktaandeel te kunnen bepalen?
   A
   Naar de afzet, niet naar de omzet
   B
   Naar de afzet x prijs, niet naar de omzet
   C
   Naar de omzet, niet naar de afzet
   D
   Naar de afzet óf de omzet

   Slide 20 - Quiz

   Wat is marketing?
   A
   Alles wat een bedrijf onderneemt om meer te verkopen.
   B
   Instrumenten die je gebruikt op de verkoopmarkt.
   C
   Een methode om de winst te vergroten.
   D
   Een Engels woord voor winkel.

   Slide 21 - Quiz

   Om welke P van marketing gaat het? Er zijn veel concurrenten in een stadswinkelcentrum.
   A
   Prijs
   B
   Product
   C
   Plaats
   D
   Promotie

   Slide 22 - Quiz

   Slide 23 - Link

   Wat heb je geleerd?

   Slide 24 - Slide

   Op de arbeidsmarkt komt (1) van arbeid van de beroepsbevolking en de (2) van de werkgevers.
   A
   (1) de vraag (2) de vraag
   B
   (1) de vraag (2) het aanbod
   C
   (1) het aanbod (2) de vraag
   D
   (1) Het aanbod (2) het aanbod

   Slide 25 - Quiz

   Als het aanbod hoger wordt en de vraag blijft gelijk, dan
   A
   Blijft de prijs ook gelijk
   B
   Stijgt de prijs
   C
   Daalt de prijs

   Slide 26 - Quiz

   In Doetinchem zijn er 3 bloemisten. De totale afzet van rozen op Valentijnsdag is 1150 rode rozen. Roberto's Flowershop verkoopt 450 rode rozen op deze dag. Hoe groot is haar marktaandeel?
   A
   33%
   B
   39%
   C
   33,3%
   D
   39,1%

   Slide 27 - Quiz

   In 2010 zijn er 38.097 spelcomputers verkocht in Nederland. Media Markt heeft er daarvan 2.000 verkocht. Bereken het marktaandeel van Media Markt op twee decimalen nauwkeurig.
   Tip: gebruik de formule:
   eigen afzet/totale afzet x 100%

   Slide 28 - Open question

   Personeel
   Plaats
   Product
   Promotie
   Prijs
   Presentatie

   Slide 29 - Drag question

   Wat is een markt?

   Slide 30 - Open question

   Hoe proberen bedrijven hun marktaandeel te vergroten?

   Slide 31 - Open question

   Hoe beïnvloeden bedrijven de markt?

   Slide 32 - Open question

   Extra uitleg

   Slide 33 - Slide

   Slide 34 - Video

   Slide 35 - Video

   Slide 36 - Video

   Extra oefening

   Slide 37 - Slide

   1. Bekijk opdracht 14 op bladzijde 97 van 'Rekenen' en maak diegene die jij lastig vindt.

   2. Bekijk opdracht 23 t/m 29 op bladzijde 95  van 'oefenopgaven' en maak diegene die jij lastig vindt.   Slide 38 - Slide

   Extra uitdaging

   Slide 39 - Slide

   Examentraining
   Bekijk opdracht 5 t/m 13 op bladzijde 99 t/m 101.

   Slide 40 - Slide

   Vraag
   Prijs (€)         Vraag (x1000)
   25                   1
   22,50             2
   20                  3

   Aanbod
   Prijs (€)         Aanbod (x1000)
   25                   3
   22,50             2
   20                   1

   Slide 41 - Slide

   Slide 42 - Slide

   • Evenwichtsprijs

    • Evenwichtshoeveelheid
    De prijs waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn
    Het aantal producten dat gevraagd en aangeboden wordt bij de evenwichtsprijs

    Slide 43 - Slide

    Evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid?

    Slide 44 - Slide

    Waarom heeft de vraaglijn een dalend verloop?

    Waarom heeft de aanbodlijn een stijgend verloop?


    Slide 45 - Slide