Hoofdstuk 11 paragraaf 11.2 Redoxkoppels

Paragraaf 11.2 Redoxkoppels
Je leert
 • hoe je de metalen kunt rangschikken naar edelheid
 • hoe je kunt voorspellen of en op welke wijze redoxreacties verlopen
 • hoe je redoxreacties kunt opstellen aan de hand van halfreacties uit Binas 48
1 / 18
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 11.2 Redoxkoppels
Je leert
 • hoe je de metalen kunt rangschikken naar edelheid
 • hoe je kunt voorspellen of en op welke wijze redoxreacties verlopen
 • hoe je redoxreacties kunt opstellen aan de hand van halfreacties uit Binas 48

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

De edelheid van metalen
Alle metalen zijn reductoren, zij vormen positieve ionen en staan dus elektronen af.
Een onedel metaal, een metaal dat gemakkelijk met andere stoffen reageert, is een STERKE reductor. 
Een edel metaal, een metaal dat niet zo makkelijk reageert, is een ZWAKKE reductor.  

Slide 3 - Slide

Sorteer onderstaande metalen van zeer sterk onedel naar edel:
zeer sterk onedel
sterk onedel
onedel
edel
Goud
Kalium
IJzer
Magnesium

Slide 4 - Drag question

Welke van de onderstaande stoffen is een reductor? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Cu
B
Zn
C
Cl-
D
Cu+

Slide 5 - Quiz

Welke van de onderstaande stoffen is een oxidator? (Meerdere antwoorden mogelijk)
A
Fe
B
Fe2+
C
I-
D
Cl2

Slide 6 - Quiz

Redoxkoppel
 • Ag atoom noem je geconjugeerde reductor van de oxidator Ag+ ion.
 • Ag+ ion is weer de geconjugeerde oxidator van het Ag atoom.
 • Ag en Ag+ vormen samen een REDOXKOPPEL Ag+/Ag

Slide 7 - Slide

Standaardelektrodepotentiaal
 • Binas tabel 48 staat de SEP uitgedrukt in V0 (Volt).
 • V0 is een maat voor de sterkte van de oxidator.
 • Hoe hoger V0, hoe sterker de oxidator
 • Hoe lager V0, hoe sterker de reductor
 • Sterkste oxidatoren linksboven
 • Sterkste reductoren rechtsonder

Slide 8 - Slide

sterke ox (hoge V0)
sterke red (lage V0)

Slide 9 - Slide

Wat is de sterkste oxidator?
A
Br2
B
Al3+
C
Pb2+
D
Ag+

Slide 10 - Quiz

Wat is de sterkste reductor?
A
Al
B
Fe2+
C
Cu
D
Au

Slide 11 - Quiz

Standaardelektrodepotentiaal
 • Verschil in V0 bepaalt of en hoe een reactie verloopt 
 • ∆V0 = V0 (OX) - V0 (RED)

Slide 12 - Slide

Stappenplan redoxreactie
 1. Deeltjesinventarisatie: Let op opgeloste zouten en dergelijke.  Aangezuurd = er is H+ aanwezig. In basisch milieu = er is OH- aanwezig.
 2. Binas tabel 48: sterkste OX en sterkste RED
 3. ∆V0 bepalen: aflopend, evenwicht of niet?
 4. Halfreacties en totaalreactie
 5. Controle: Geen neerslag nog erbij?

Slide 13 - Slide

Voorbeeld 1: Geef de vergelijking van de redoxreactie die verloopt als je een staafje kobalt in een oplossing van koperchloride plaatst.
 • Stap 1: Co (s), Cu2+ (aq), Cl- (aq) en H2O (l)
 • Stap 2: Sterkste OX: Cu2+ en sterkste RED: Co
 • Stap 3: ∆V0 = V0(OX) - V0 (RED) = 0,34 --0,28 = 0,62 is aflopend
 • Stap 4: Halfreactie OX:   Cu2+ + 2e- -> Cu(s)
 • Stap 4: Halfreactie RED: Co(s)            -> Co2+ + 2e-
 • Stap 4: Totaalreactie:      Co(s) + Cu2+ (aq) -> Cu(s) + Co2+ (aq)
 • Stap 5:  Controle: Geen neerslag tussen Cu2+ en Cl-. Lading- en massabalans klopt

Slide 14 - Slide

Stel de redoxreactie op van:
Al (s) + ZnCl2-oplossing

Slide 15 - Open question

Voorbeeld 2: Geef de vergelijking van de redoxreactie die verloopt wanneer je aluminium in een oplossing van zinkchloride doet.
 • Stap 1: Al (s), Zn2+ (aq), Cl- (aq) en H2O (l)
 • Stap 2: Sterkste OX: Zn2+ en sterkste RED: Al
 • Stap 3: ∆V0 = V0(OX) - V0 (RED) = -0,76 --1,66 = 0,90 is aflopend
 • Stap 4: Halfreactie OX:   Zn2+ + 2e- -> Zn(s)               (x3)
 • Stap 4: Halfreactie RED: Al(s)            -> Al3+ + 3e      (x2)
 • Stap 4: Totaalreactie:      2 Al(s) + 3 Zn2+  (aq) > 3 Zn(s) + 2Al3+ (aq)
 • Stap 5:  Controle: Geen neerslag tussen Al3+ en Cl-. Lading- en massabalans klopt

Slide 16 - Slide

Let op! Voorbeeld 1 zonder H+ en voorbeeld 2 met H+

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide