Waarnemen

Waarnemen: Inhoud
Wat is waarnemen?
Waarmee kan je waarnemen?
Wanneer neem je iets waar?
Wie nemen iets waar?
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Waarnemen: Inhoud
Wat is waarnemen?
Waarmee kan je waarnemen?
Wanneer neem je iets waar?
Wie nemen iets waar?

Slide 1 - Slide

doelen
In deze les leer je:
- Wat een zintuig is.
- Wat prikkels zijn.
- Wat een impuls is.
- Wat het centrale zenuwstelsel is en uit welke onderdelen het bestaat.

Slide 2 - Slide

Wat weet je over
waarnemen?

Slide 3 - Mind map

Waarnemen: Definitie
Met behulp van je zintuigen informatie over je omgeving  verzamelen.

Slide 4 - Slide

Wat nemen we waar?
We nemen prikkels waar.
Externe prikkels: Veranderingen in je omgeving (buiten je lichaam)
Interne prikkels: Veranderingen in je lichaam

Slide 5 - Slide

Zintuigen


Neus
Tong
Huid
Oog
Oor

Slide 6 - Slide

Een prikkel waar het zintuig gevoelig voor is, heet een adequate prikkel voor dat zintuig.

Voor de gezichtszintuigen is licht de adequate prikkel.
Voor de gehoorzintuigen is geluid de adequate prikkel.
Voor de reukzintuigen is geur de adequate prikkel.
Voor de smaakzintuigen zijn zoet, zout, zuur en bitter adequate prikkels.
Voor de gevoelszintuigen zijn druk, warmte, kou en pijn adequate prikkels.

Slide 7 - Slide

De informatie neem je waar met je hersenen.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Wat is dan weer een impuls?
Je hersenen moeten de informatie van buiten (of binnen) het lichaam wel begrijpen.  Daarom zetten zintuigen de informatie om in een elektrisch signaal: Een impuls

Slide 11 - Slide

Waarnemen wordt
gedaan door deze organismen:

Slide 12 - Mind map

LET OP!
Neem jij alles waar?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Wat is het nut van waarnemen / pijn?

Slide 16 - Open question

Opdracht
Bekijk de afbeelding hiernaast.
1. Is dit een bewuste reactie of een reflex?
2.  Welke orgaan zou je overslaan bij een reflex?
3. Wat is het nut van reflexen?

Slide 17 - Slide