1.4 Sedimentatie

Welkom bij paragraaf 1.4
1 / 29
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom bij paragraaf 1.4

Slide 1 - Slide

Herhaling 1.3
We gaan nu klassikaal een aantal herhalingvragen maken 

Slide 2 - Slide

1 Het afslijten van gesteente door water, wind of ijs wordt ook wel........genoemd
A
Verwering
B
Erosie
C
Massabeweging
D
Sedimentatie

Slide 3 - Quiz

2 Hoe wordt een groot pakket van ijs in de bergen ook wel genoemd?

Slide 4 - Open question

3 Een U-dal wordt gevormd door:
A
De wind
B
Een rivier
C
Een gletsjer
D
De zee

Slide 5 - Quiz

4 Door welke kracht ontstaan massabewegingen?

Slide 6 - Open question

5 In welk klimaat vindt de meeste winderosie plaats?
A
Woestijn
B
Savanne
C
Steppe
D
Noord- en Zuidpool

Slide 7 - Quiz

Lesdoelen 1.4
- Je weet op welke manier zandbanken, duinen en delta's worden gevormd.
- Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperste sedimenten na lange tijd sedimentgesteenten ontstaan.
- Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentsgesteente benoemen. 

Slide 8 - Slide

Rivieren, afbraak & opbouw
3 zones van een rivier:
Bovenloop --> voornamelijk erosie

Middenloop --> voornamelijk transport. Afzetten van stenen

Benedenloop --> voornamelijk sedimentatie: grind, zand, klei 

Slide 9 - Slide

0

Slide 10 - Video

Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Delta

Slide 13 - Slide

Sedimentatie 
Het neerleggen van zand, grind en klei door een rivier of zee

Slide 14 - Slide

De delta bij Bangladesh

Slide 15 - Slide

Stroming van een rivier
Bovenloop: hier stroomt de rivier het hardst
Middenloop: hier stroomt de rivier minder hard
Benedenloop: hier stroomt de rivier langzaam

Slide 16 - Slide

De zee geeft en de zee neemt
De zee sedimenteert vooral bij aanslibbingskusten (Bordeaux). 

Hier kan de wind vaak het zand weer meenemen om vervolgens duinen te laten ontstaan. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Afbraak en opbouw door de wind
Het lichtere stof kan enorm ver meegenomen worden door de wind. 

Er kunnen ook zandduinen gevormd worden als de zanddeeltjes ergens anders worden neergelegd. 
De vorm van de duin is afhankelijk van de vegetatie, ondergrond en de hoeveelheid zand.
De Amazone wordt bemest door Sahara-zand

Slide 19 - Slide

0

Slide 20 - Video

Sedimentgesteente
Lagen van honderden meters dikke zand, klei en schelpen
worden door de enorme druk samengeperst.

1 Schelpen --> Kalksteen
2 Klei --> Schalie 
3 Zand --> Zandsteen 
Soms zitten er fossielen in de sedimentsgesteenten

Slide 21 - Slide

Delta 

1 Waaiervorm 
2 Sedimentatie 
3 Geen invloed eb en vloed
Estuarium 

1 Trechtervorm
2 Geen sedimentatie
3 Invloed eb en vloed 

Slide 22 - Slide

 Estuarium 

Slide 23 - Slide

A Estuarium 

B Delta 

Slide 24 - Slide

Aanslibbingskust 

Slide 25 - Slide

Foto aanslibbingskust

Slide 26 - Slide

Estuarium, kenmerken

Slide 27 - Mind map

Delta, kenmerken

Slide 28 - Mind map

Leg uit hoe een duin ontstaat.
betrek het begrip: aanslibbingskust

Slide 29 - Open question