Thema 6 Zintuigen BS1

Thema 6 Zintuigen
neem je boeken voor 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thema 6 Zintuigen
neem je boeken voor 

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Link

Thema 6 Zintuigen
Basisstof 1 Het zintuigenstelsel
Basisstof 2 Voelen, ruiken en proeven
Basisstof 3 De ogen
Basisstof 4 De iris en de ooglens
Basisstof 5 Het netvlies
Basisstof 6 De oren

Slide 3 - Slide

Leerdoel:
- Je kunt de werking van zintuigen beschrijven

Slide 4 - Slide

Zintuig     
- Orgaan dat reageert op een prikkel
- Zintuigen vormen samen  het zintuigenstelsel.   
- bijv . gezichtszintuig, smaakzintuig, gehoorzintuig, evenwichtszintuig, reukzintuig
Prikkel
- wat je waar kunt nemen 

Slide 5 - Slide

Reactie: speeksel aanmaken
Maar wat is de weg daar naartoe?

Slide 6 - Slide

Het zintuig zet de prikkel om in een impuls

Slide 7 - Slide

De impuls is een electrisch stroompje dat naar de hersenen gaat via de zenuwen

Slide 8 - Slide

Pas wanneer het signaal in de hersenen is aangekomen neem je waar. Je ziet zure matten.

Slide 9 - Slide

Adequate prikkel
Waar dat type zintuigcel gevoelig voor is.


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Drempelwaarde
- De zwakste prikkel die een impuls veroorzaakt.

- Als een prikkel zwakker is dan de drempelwaarde, ontstaan er geen impulsen (bv. een zacht geluid)


Slide 12 - Slide

Heb je invloed op de drempelwaarde?

Slide 13 - Slide

Een tijdje dezelfde prikkel?
Gewenning-> je neemt de prikkel niet meer waar

Slide 14 - Slide

Practicum 2
1.  Lees zo snel mogelijk de woorden voor
2. Noem zo snel mogelijk de kleuren van de woorden.
3. Wie is sneller? 

Slide 15 - Slide

Aan de slag
Lezen basisstof 1 (blz. 46 t/m 48)
Maken opdrachten 1, 2 en 3 

Overleggen mag zacht/fluisteren
Af? Laten zien en je mag iets voor jezelf doen 

Slide 16 - Slide

Einde van de les
Ruim je spullen op, je mag iets voor jezelf doen. 
Blijf op je plaats zitten tot de bel gaat. 

Huiswerk volgende week: t/m opdracht 11

Slide 17 - Slide