Rondleiding Dacapo 4 juli

1 / 13
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Rondleiding  Vistacollege
              4 juli 2022    
                Welkom

Slide 2 - Slide

Inleiding 
 • Wat weten jullie over de opleiding?
 • Vakken
 • Structuur leerjaar 1
 • Doelgroep
 • Werkveld
 • Verwachtingen 
 • Wat weet je en wat kan je aan het einde van de opleiding? 

Slide 3 - Slide

Wat weten jullie over de opleiding pedagogisch werk / onderwijsassistent

Slide 4 - Mind map

Vakken leerjaar 1 

 • HET PEDAGOGISCH WERKVELD
 • COMMUNICATIE
 • SLB
 • VOORBEREIDING WERKVELD
 • REN (Rekenen / Engels / Nederlands) 
 • CREA / DRAMA
 • SPEL EN BEWEGEN
 • DE LEEFOMGEVING
 • KIND EN ONTWIKKELING
 • VVE
 • PERSOONLIJKE VERZORGING
 • METHODIEK
 • SPELEND LEREN
 • KEUZEDEEL
 • HET KIND CENTRAAL
 • CREA TECHNIEK


Slide 5 - Slide

Structuur leerjaar 1 

 • 4 periodes van 10 weken 
 • 9 weken les 
 • laatste week afrondings-/bruisweek (activiteiten/examens)
 • Stage vanaf periode 2 / 15 uur / 3 dagen school
 • School op maandag, donderdag en vrijdag
 • Stage op dinsdag en woensdag

Slide 6 - Slide

Verwachtingen 

 • Eigen verantwoordelijkheid nemen t.a.v. het leerproces
 • Communiceren  
 • Zorgdragen voor materialen (laptop / boeken e.d.)
 • Respectvol gedrag naar docenten en andere medewerkers 
 • Respect voor de omgeving (o.a. eigen spullen opruimen)

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Doelgroep:
 • Baby’s
 • Peuters
 • Kleuters 
 • Het schoolkind 
 • De puber

Slide 9 - Slide

Binnen welk werkveld kun je stagelopen/ werken?
A
Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, BSO, Basisschool
B
Voortgezet onderwijs, Speciaal basisonderwijs , medisch kinderdagverblijf

Slide 10 - Quiz

Aan het einde van deze opleiding: 
                    Pedagogisch werk:
 • Draagt je bij aan de opvoeding en verzorging
 • Begeleid je en organiseer je allerlei activiteiten
 • Zorg je voor een gezellige en veilige omgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.
 • Ben je een aanspreekpunt voor ouders.
 • Heb je een rol in de begeleiding en aansturing van je collega’s.
 • Verzorg je de aan jouw toevertrouwde kinderen (met en zonder beperking).
 • Stimuleer je en begeleid je kinderen in hun ontwikkeling. 
 • Zorg je voor rust, structuur en uitdagende, ontwikkelingsgerichte activiteiten.
 • Begeleid je vanuit een visie ook je collega’s..
 • Zorg je samen met je collega’s voor dat het pedagogisch klimaat waarin de kinderen zijn, vertrouwd, stimulerend en veilig is voor de kinderen.
                           Onderwijsassistent 
 • Bied je hulp en ondersteuning in het leerproces van de leerling 
 • Help je de leerling in de sociale ontwikkeling en met hun gedrag 
 • Werk je individueel met een leerling, soms in groepen en soms met leerlingen uit verschillende leerjaren 
 • Kan je snel schakelen tussen situaties en rollen, bent initiatiefrijk en weet van aanpakken 
 • Zet jij je pedagogische, didactische en opvoedkundige skills in 
 • Kijk je naar gedrag en gebruik je technieken om leerlingen te helpen bij het studeren 
 • Bereid je lessen voor, organiseer je ontwikkelingsgerichte activiteit en maak je materialen gereed  Slide 11 - Slide

Filmpjes:
Studenten vertellen over de opleiding

Slide 12 - Slide

Fijne vakantie en tot september 

Slide 13 - Slide