Risicosignalering & preventie in de wijk 19 mei 2022

Wijkgericht werken
Risico's en preventie
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Wijkgericht werken
Risico's en preventie

Slide 1 - Slide

Programma
Welke risico's zijn er in de thuissituatie?
Vroegsignalering
Lesopdracht
Afsluiting

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Lesdoelen
Je benoemt, legt uit en beargumenteert:

- welke problematieken veel voorkomen in de wijk 

- welke risico's voorkomen bij oudere zorgvragers in de wijk

- op welke wijze je als verpleegkundige in de wijk deze risico's vroegtijdig kunt signaleren en welke acties je hierop onderneemt

Slide 5 - Slide

Welke problemen komen veel voor in de wijk?

Slide 6 - Mind map

Problematieken
 • verslaving
 • eenzaamheid
 • armoede
 • onveiligheid 
 • psychiatrische problemen
 • verstandelijk gehandicapt
 • dementie
 • werkloosheid 
 • overspannen mantelzorg 
 • schuldenproblematiek 
 • familie omstandigheden
 • etc.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Welke risico's zijn er in de thuissituatie?

Slide 9 - Mind map

Risicosignalering
IGZ inspecteert op volgende thema's;
 • huidletsel
 • ondervoeding / overgewicht
 • vallen
 • problemen medicatiegebruik
 • depressie 
 • incontinentie
Wat maakt risicosignalering in de wijk anders dan intramuraal? 

Slide 10 - Slide

Wat betekent dat voor jou als verpleegkundige?

Slide 11 - Open question

Lesopdracht
Verdeling van de verplichte risico's:
- huidletsel                                              - problemen medicatie
- ondervoeding / overgewicht       - depressie
- vallen                                                       - incontinentie

Werk onderstaande punten in 4 powerpointsheets. Deze presenteer je aan de groep.

 • Waarom is dit bij veel zorgvragers in de thuiszorg een risico? 
 • Zoek een risicosignaleringslijst of observatielijst/kaart om dit risico vroegtijdig te signaleren (zet deze in je presentatie) 
 • Bekijk deze kritisch, is deze duidelijk / werkbaar / zinvol? Leg uit. 
 • Welke gevolgen heeft deze aandoening / complicatie voor het dagelijks leven van de zorgvrager? 
 • Welke voorlichting geef je aan de zorgvrager / mantelzorger hierover?

Slide 12 - Slide

Vroegsignalering
Risicosignalering vindt plaats bij mensen die in zorg zijn. Dit in tegenstelling tot vroegsignalering of vroegopsporing (al of niet in signaleringshuisbezoeken). Vroegsignalering richt zich op het opsporen van kwetsbare ouderen met complexe problematiek die (nog) niet goed in beeld zijn bij de huisartsenpraktijk of andere zorginstantie. 

Slide 13 - Slide

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 14 - Mind map

Volgende week
Motiverende gespreksvoering

Slide 15 - Slide