4.3 sneller, beter

4.3 Kan het sneller en beter?
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Economie en OndernemenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

4.3 Kan het sneller en beter?

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
 1. Controle  +  Terugblik op 4.2.
 2. Uitleg en instructie 4.3. (deel 1) 
 3. Maakwerk voor vandaag
 4.  Aan de slag!                                                         

Slide 2 - Slide

Weet je nog?
 • Winst = Opbrengst - Kosten
 • Wat zijn concurrenten?

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
Na afloop van deze les:  
 1. kan je uitleggen wat technologische ontwikkelingen zijn.
 2. ken je het verschil tussen mechanisatie en automatisering 
 3. kan je uitleggen wat arbeidsproductiviteit is

Slide 4 - Slide

Technologische ontwikkelingen
 • nieuwe kennis van de techniek en nieuwe uitvindingen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is positief aan technologische ontwikkelingen?

Slide 8 - Mind map

Mechanisatie
Aanleg Birma Railroad (1942)
Aanleg Betuwelijn (2005)

machines nemen het zware werk van mensen over

Slide 9 - Slide

Automatisering

Typemachine
Laptop
computer(programma's) sturen de productie aan

Slide 10 - Slide

Arbeidsproductiviteit (apt)
De gemiddelde productie per werknemer in een bepaalde tijd. 
Hoe hoger deze apt, hoe lager de kostprijs van het product. 

 

Slide 11 - Slide

Voorbeeld 
Een schoenmaker kan 20 paar schoenen maken op een dag. Hij koopt een nieuwe machine, waardoor hij nu 35 paar schoenen kan maken op een dag. Zijn apt is dus met 15 paar schoenen per dag gestegen.

Slide 12 - Slide

Afschrijving
Machines slijten, er komen moderne machines , waardoor de machine die jij hebt minder waard  wordt. 
Deze waardevermindering van een kapitaalgoed (bijvoorbeeld de machine van de schoenmaker)., noem je afschrijvingen. 

Ieder jaar schrijf je een gedeeltevan de waarde af. 

Slide 13 - Slide

Afschrijving berekenen
Afschrijving per jaar = aanschafprijs ÷ aantal gebruiksjaren
Voorbeeld: 
 • Noa koopt voor € 35.100 een nieuwe bedrijfsauto. 
 • De auto gaat negen jaar mee. 
 • Per jaar is de afschrijving
  € 35.100 ÷ 9 = € 3.900 

Slide 14 - Slide

Aan het werk!

blz 106 t/m 109

opdracht   38, 40, 41, 43, 45, 47 en 49 

klaar? kijk na! 

Slide 15 - Slide

rekenen
blz 125
opdracht 12, 14, 15 en 16
12 minuten in stilte 

klaar? maak 4.3 af 

Slide 16 - Slide

22-23 toeveogen 
quiz

Slide 17 - Slide