Retaillandschap en Retailmarketing (exterm 11-13)

Retaillandschap en Retailmarketing 
Examentermen 11 t/m 13
1 / 37
next
Slide 1: Slide
HandelMBOStudiejaar 2

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Retaillandschap en Retailmarketing 
Examentermen 11 t/m 13

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Examentermen 11 t/m 13
1. Begrijpen van doelgroepen en marktsegmentatie (en marktfragmentatie) in retailmarketing.
2. Verschillende indelingen van marktsegmentatie.
3. Verschillende marktbenaderingsstrategieën in de retail.
4. De Ansoff-matrix voor groeistrategieën.

Slide 2 - Slide

Wat weet je al over marktsegmentatie en marktbenadering in de retail?

Slide 3 - Mind map

Wat is Marktsegmentatie?
Doelgroep verwijst naar de specifieke groep mensen waarop een product of dienst is gericht.
Marktsegmentatie is het proces van het verdelen van de markt in verschillende groepen consumenten met vergelijkbare behoeften, kenmerken of gedragingen.

Dit doe je als retailer om zo gerichter je klanten/doelgroepen aan te spreken.

Slide 4 - Slide

Voorbeeld Marktsegmentatie
Een sportkledingwinkel kan zich richten op de doelgroep van actieve sporters en de markt segmenteren op basis van sportcategorieën zoals hardlopen, fitness, en voetbal.

Slide 5 - Slide

Indelingen voor Marktsegmentatie
Er zijn verschillende manieren om de markt te segmenteren, zoals demografisch, geografisch, psychografisch en gedragsmatig.
Voorbeeld: Een elektronicawinkel kan demografisch segmenteren door specifieke producten aan te bieden voor verschillende leeftijdsgroepen.

Slide 6 - Slide

Indelingen voor Marktsegmentatie
  • Demografische segmentatie: Op basis van demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling.
  • Geografische segmentatie: Op basis van geografische locaties zoals land, regio, stad
  • Sociaaleconomische segmentatie: sociale klasse, opleidingsniveau, beroep.
  • Psychografische segmentatie: Op basis van levensstijl, interesses, persoonlijkheidskenmerken, normen en waarden, 
  • Gedragssegmentatie: Op basis van gedrag, zoals koopgedrag, merkentrouw, verbruik, koopbereidheid
  • Culturele segmentatie: Op basis van afkomst, cultuur, normen en waarden binnen een cultuur

Slide 7 - Slide

Onder welke segmentatie valt sociale klasse en opleidingsniveau?
A
Culturele segmentatie
B
Sociaaleconomische segmentatie

Slide 8 - Quiz

Welke factor valt onder geografische segmentatie?
A
Sociale klasse
B
Regio

Slide 9 - Quiz

Op welke basis wordt demografische segmentatie uitgevoerd?
A
Opleidingsniveau, beroep, koopgedrag, levensstijl
B
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling

Slide 10 - Quiz

Noem minimaal 2 voorbeelden van demografische segmentatiecriteria

Slide 11 - Mind map

Noem minimaal 2 voorbeelden van geografische segmentatiecriteria

Slide 12 - Mind map

 Marktfragmentatie
Dit is het opdelen van een marktsegment in nog kleinere specifieke groepjes met ieder hun eigen typische kenmerken.

Slide 13 - Slide

Strategieën voor Marktbenadering
Er zijn verschillende strategieën om marktsegmenten effectief te benaderen
  • geconcentreerde marktbenadering: Gericht op één specifiek segment.
  • gedifferentieerde marktbenadering: Verschillende marketingmixen voor verschillende segmenten.
  • ongedifferentieerde marktbenadering:  Dezelfde marketingmix voor de hele markt.
  • niche marktbenadering: Zeer gerichte marketing voor individuele klanten of heeeel klein groepje.

Slide 14 - Slide

Voorbeeld Marktbenadering
Een supermarkt kan gedifferentieerde marketing toepassen door specifieke promoties aan te bieden voor gezinnen, studenten en ouderen.

Slide 15 - Slide

Wat is het kenmerk van niche marktbenadering?
A
Dezelfde marketingmix voor de hele markt.
B
Zeer gerichte marketing voor individuele klanten of heeeel klein groepje.
C
Verschillende marketingmixen voor verschillende segmenten.
D
Gericht op één specifiek segment.

Slide 16 - Quiz

Wat wordt bedoeld met een ongedifferentieerde marktbenadering?
A
Zeer gerichte marketing voor individuele klanten.
B
Dezelfde marketingmix voor de hele markt.
C
Gericht op één specifiek segment.
D
Verschillende marketingmixen voor verschillende segmenten.

Slide 17 - Quiz

Wat kenmerkt een gedifferentieerde marktbenadering?
A
Zeer gerichte marketing voor individuele klanten.
B
Gericht op één specifiek segment.
C
Dezelfde marketingmix voor de hele markt.
D
Verschillende marketingmixen voor verschillende segmenten.

Slide 18 - Quiz

Wat houdt een geconcentreerde marktbenadering in?
A
Zeer gerichte marketing voor individuele klanten.
B
Dezelfde marketingmix voor de hele markt.
C
Gericht op één specifiek segment.
D
Verschillende marketingmixen voor verschillende segmenten.

Slide 19 - Quiz

Ansoffmatrix
De Ansoffmatrix is een model dat bedrijven helpt bij het nemen van beslissingen over product- en marktontwikkeling. Hoe kan en wil je als bedrijf gaan groeien??
Het bestaat uit vier strategieën: marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie.

Slide 20 - Slide

Ansoffmatrix
1. Marktpenetratie: Bestaande producten op bestaande markt vergroten.
2. Marktontwikkeling: Bestaande producten introduceren op nieuwe markten.
3. Productontwikkeling: Nieuwe producten introduceren op bestaande markt.
4. Diversificatie: Nieuwe producten introduceren op nieuwe markten.

Voorbeeld: Een kledingwinkel die eerst alleen herenkleding verkoopt (marktpenetratie), later dameskleding toevoegt (marktontwikkeling), en vervolgens een eigen merk introduceert (productontwikkeling).

Slide 21 - Slide

Voorbeelden Ansoffstrategieën
https://youtu.be/sRwMfRnsLV0?si=siMs69KraCcKFvfQ 

Slide 22 - Slide

Productontwikkeling in de Ansoff matrix

Kies je als bedrijf voor de productontwikkeling-strategie in het Ansoff model, dan houdt dat in dat je als bedrijf nieuwe producten voor een bestaande klanten gaat ontwikkelen.

Slide 23 - Slide

Marktpenetratie in de Ansoff matrix

Marktpenetratie gaat er van uit dat je meer haalt uit een bestaande product op een bestaande markt. Je gaat dus proberen om meer bestaande producten te verkopen. Dit kan je doen door klanten bij je concurrenten weg te snoepen of door meer van je product aan je huidig klanten te verkopen.

Slide 24 - Slide

Marktontwikkeling in de Ansoff matrix


Met marktontwikkeling doelt de Ansoff matrix op met je huidige producten of diensten andere klanten aan te spreken. Dit kan je bijvoorbeeld doen door met de prijs van het product te spelen.

Slide 25 - Slide

Diversificatie in de Ansoff matrix
De meest riskante strategie in de Ansoff matrix is de strategie van Diversificatie. Dit houdt in dat je een nieuw product voor een nieuwe klanten gaat ontwikkelen. 

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Wat is de focus van productontwikkeling?
A
Bestaande producten introduceren op nieuwe markten.
B
Nieuwe producten introduceren op bestaande markt.
C
Bestaande producten op bestaande markt vergroten.
D
Nieuwe producten introduceren op nieuwe markten.

Slide 28 - Quiz

Wat wordt bedoeld met marktpenetratie?
A
Nieuwe producten introduceren op nieuwe markten.
B
Bestaande producten introduceren op nieuwe markten.
C
Bestaande producten op bestaande markt vergroten.
D
Nieuwe producten introduceren op bestaande markt.

Slide 29 - Quiz

Wat is het doel van diversificatie?
A
Nieuwe producten introduceren op nieuwe markten.
B
Bestaande producten op bestaande markt vergroten.
C
Nieuwe producten introduceren op bestaande markt.
D
Bestaande producten introduceren op nieuwe markten.

Slide 30 - Quiz

Wat houdt marktontwikkeling in?
A
Bestaande producten op bestaande markt vergroten.
B
Nieuwe producten introduceren op nieuwe markten.
C
Bestaande producten introduceren op nieuwe markten.
D
Nieuwe producten introduceren op bestaande markt.

Slide 31 - Quiz

Je bent filiaalmanager bij een drogisterij en de winkel draaien goed. Daarom besluit de directie nog drie nieuwe filialen te openen in andere steden. Deze groei noemt AnsoFF
A
Diversificatie
B
Marktontwikkeling
C
Productontwikkeling
D
Parallellisatie

Slide 32 - Quiz

Doelgroep en keuze voor een doelgroep

Een doelgroep is een groep mensen met specifieke kenmerken, wensen en behoeften waarop je de winkelconcept afstemt. Deze groep mensen vertegenwoordigt het marktsegment, het gedeelte van de markt waarop jij je richt.

Slide 33 - Slide

Eisen aan een doelgroep voor effectieve segmentatie

Omvang: Voldoende mensen die horen tot de doelgroep om een zinvol segment te maken
Meetbaarheid: Zorg ervoor dat je doelgroep meetbaar is. Dit betekent dat je specifieke criteria hebt om je doelgroep te identificeren en te bereiken. Denk aan aspecten zoals bereikbaarheid via bepaalde kanalen (bijvoorbeeld social media, e-mail of telefonisch) en hoe je je potentiële klanten kunt vinden
Bereikbaarheid: Groep moet te benaderen zijn, contact meekunnen leggen
Homogeniteit: Gelijkende gezamenlijke eigenschappen van de personen in deze groep

Slide 34 - Slide

Wat is GEEN eis waaraan een doelgroep moet voldoen?
A
groot genoeg zijn
B
meetbaar zijn
C
bereikbaar zijn
D
hetzelfde inkomen hebben

Slide 35 - Quiz

Als uit onderzoek blijkt dat de promotiemogelijkheden van je doelgroep zeer beperkt en duur zijn, aan welke eis van de doelgroep voldoet jouw doelgroep dan niet?
A
homogeen
B
meetbaar
C
bereikbaar
D
groot genoeg

Slide 36 - Quiz

Lesdoelen
Examentermen 11 t/m 13
1. Begrijpen van doelgroepen en marktsegmentatie (en marktfragmentatie) in retailmarketing.
2. Verschillende indelingen van marktsegmentatie.
3. Verschillende marktbenaderingsstrategieën in de retail.
4. De Ansoff-matrix voor groeistrategieën.

Slide 37 - Slide