Aan elkaar of los

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS
1 / 53
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 53 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 1 - Slide

DOEL
- je weet wanneer je twee of meer woorden los van elkaar schrijft
- je weet wanneer je twee of meer woorden aan elkaar schrijft
- je weet wat een samenstelling is

Slide 2 - Slide

Bekijk de afbeelding. Waarin maakt de spatie verschil in betekenis?

Slide 3 - Slide

Bekijk de afbeelding. Waarin maakt de spatie verschil in betekenis?

Slide 4 - Slide

Weet jij wat een
SAMENSTELLING is?

Slide 5 - Open question

Elke dinsdag wordt het ___ opgehaald.
A
huis vuil
B
huisvuil

Slide 6 - Quiz

Bah, wat is dit ___!
A
huis vuil
B
huisvuil

Slide 7 - Quiz

Leon moest invallen voor zijn zieke ___.
A
team genoot
B
teamgenoot

Slide 8 - Quiz

Het hele ___ van de wedstrijd.
A
team genoot
B
teamgenoot

Slide 9 - Quiz

Aan elkaar of los

Bedoel je één ding, persoon of begrip?
Dan schrijf je één woord.

Slide 10 - Slide


Wanneer schrijf je aan elkaar

en wanneer los?

Slide 11 - Slide

Samengestelde aardrijkskundige namen


- Met een hoofdletter en een streepje ertussen


Noord- Holland

Zuid- Amerikaanse

Etten-Leur

Slide 12 - Slide

Samengestelde zelfstandige naamwoorden


- Als twee of meer woorden samen één begrip vormen, schrijf je ze aan elkaar.

schooltas

fietsbel

projectweek

Twijfel?
Als je twijfelt, kun je soms het woord/ de woorden in het enkelvoud of in het meervoud zetten. Wat verandert er dan allemaal?
rodewijnglazen - een rodewijnglas
rode wijnglazen - een rood wijnglas (ook rood verandert, dus twee woorden: bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord)
koppelteken

Wanneer je bij een samenstelling verwarring in uitspraak krijgt, gebruik je een koppelteken.

jojo-effect

Slide 13 - Slide

Woorden die bestaan uit

er, daar, hier of waar + voorzetsel


- Deze woorden schrijf je aan elkaar


Het boek ligt op tafel, het ligt erop.


er op

Als het voorzetsel bij een zelfstandig naamwoord of persoonlijk voornaamwoord hoort, dan schrijf je de woorden los.

Wat ligt er op tafel?

Slide 14 - Slide

Getallen tot en met duizend


- Deze getallen schrijf je aan elkaar


zesenzeventig

drieëntwintigduizend

zevenduizend


groter dan duizend

Deze getallen schrijf je los:

vier miljoen

acht miljard

Slide 15 - Slide

Twee voorzetsel die achter elkaar staan


- Deze voorzetsels schrijf je aan elkaar


achteruit

bovenop

tussendoor


Slide 16 - Slide

Doe oortjes in

en bekijk het volgende filmpje!

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Noteer het zn dat aan elkaar geschreven moet worden:
Waar kun je een tijd schriften bon in wisselen?

Slide 19 - Open question

Noteer het ww dat aan elkaar geschreven moet worden:
Waar kun je een tijd schriften bon in wisselen?

Slide 20 - Open question

Noteer het zn dat aan elkaar geschreven moet worden:
Simon vraagt zich af waarom hij niet af valt, want hij doet elke morgen buik spier oefeningen.

Slide 21 - Open question

Noteer het ww dat aan elkaar geschreven moet worden:
Simon vraagt zich af waarom hij niet af valt, want hij doet elke morgen buik spier oefeningen.

Slide 22 - Open question

Noteer de twee zn die aan elkaar geschreven moeten worden:
In derde wereld landen is kinder arbeid helaas heel gewoon.

Slide 23 - Open question

Noteer het zn dat aan elkaar geschreven moet worden:
Reiniers knie operatie is voor de tweede keer uit gesteld.

Slide 24 - Open question

Noteer het ww dat aan elkaar geschreven moet worden:
Reiniers knie operatie is voor de tweede keer uit gesteld.

Slide 25 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
niveau + indeling

Slide 26 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
niveau + verschil

Slide 27 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
chocolade + eitjes

Slide 28 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
cosmetica + industrie

Slide 29 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
karate + examen

Slide 30 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
karate + trap

Slide 31 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
opera + uitvoering

Slide 32 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
stage + activiteit

Slide 33 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
stage + instelling

Slide 34 - Open question

Schrijf de samenstelling goed op:
informatie + uitwisseling

Slide 35 - Open question

In het kraampje langs de weg worden streekproducten, zoals jam en ___, verkocht
A
bijen honing
B
bijenhoning

Slide 36 - Quiz

Van de nectar uit bloemkelken maken ____.
A
bijen honing
B
bijenhoning

Slide 37 - Quiz

De winkelier liet een ____ maken, nadat het oude was afgekeurd.
A
nieuw bouwplan
B
nieuwbouwplan

Slide 38 - Quiz

Het ____ voor het stationsgebied, gaat niet door.
A
nieuw bouwplan
B
nieuwbouwplan

Slide 39 - Quiz

Lativa begon te huilen als een ___, toen ze haar telefoon kwijt was.
A
klein kind
B
kleinkind

Slide 40 - Quiz

Mevrouw Schipper gaat elke zondag met haar ___ naar de Beekse Bergen.
A
klein kind
B
kleinkind

Slide 41 - Quiz

Tot 1 december kun je je___ voor de schaatswedstrijd.
A
in schrijven
B
inschrijven

Slide 42 - Quiz

Dit boek is geen werkboek, je mag er dus niet ___.
A
in schrijven
B
inschrijven

Slide 43 - Quiz

Welk woord is goed geschreven?
A
geirriteerd
B
ge-irriteerd
C
geïrriteerd

Slide 44 - Quiz

Welk woord is goed geschreven?
A
fotoonderschrift
B
foto-onderschrift
C
fotoönderschrift

Slide 45 - Quiz

Welk woord is goed geschreven?
A
beantwoorden
B
be-antwoorden
C
beäntwoorden

Slide 46 - Quiz

Welk woord is goed geschreven?
A
onderzeeer
B
onderzee-er
C
onderzeeër

Slide 47 - Quiz

Welk woord is goed geschreven?
A
mausoleum
B
mausole-um
C
mausoleüm

Slide 48 - Quiz

Welk woord is goed geschreven?
A
operatieassistent
B
operatie-assistent
C
operatieässistent

Slide 49 - Quiz

GELEERD?
- je weet wanneer je twee of meer woorden los van elkaar schrijft
- je weet wanneer je twee of meer woorden aan elkaar schrijft
- je weet wat een samenstelling is

Slide 50 - Slide

Schrijf één ding op wat je deze les hebt geleerd en niet meer vergeet.

Slide 51 - Open question

Stel één vraag over iets dat je nog niet zo goed
hebt begrepen.

Slide 52 - Open question

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 53 - Slide