PDO Les 3 Gezonde ontwikkeling

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)
1 / 24
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)

Slide 1 - Slide

Nodig bij de deze les:
* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling Ho. 1 en 2
* Laptop (opgeladen)
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen

Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- terugblik op de vorige les
- behandelen van paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3
- doelen van de les
- huiswerk voor de volgende les

Slide 3 - Slide

Terugblikvraag:
Het woord 'doelgroep' is de groep waar je je in je werk op richt.
BV.: de doelgroep van een BSO is het basisschoolkind.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Werkplekken van een pedagogisch werker kun je indelen in de volgende 3 werkvelden:

Kinderopvang, opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning, onderwijs.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Welke drie werkvelden zijn er voor de pedagogisch medewerker?

Slide 6 - Open question

Ho. 2: Ontwikkelingspsychologie

Slide 7 - Slide

Inhoud van hoofdstuk 2                                                           

2.1 Gezonde ontwikkeling                         
2.2 Leeftijdsindeling                                    
2.3 Lichamelijke ontwikkeling                  

2.4 Cognitieve ontwikkeling                     
2.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling       

Slide 8 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Psychologie:
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert.

Ontwikkelingspsychologie:
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert  in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling.

Slide 9 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Ontwikkelen is groeien naar volwassenheid.


Gezonde ontwikkeling kenmerkt zich door:
- Verandering
- Vooruitgang

Ontwikkeling is een duurzame en langzame  verandering. 

Waarom spreken we van een langzame verandering?

Slide 10 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Kinderen/ mensen ontwikkelen zich door:


- groeien
- leren
- rijping

Vraag: wat bedoelen we met rijping?


Slide 11 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
Ontwikkeling --> Interactie tussen een mens en de wereld.

- Wat, wanneer en hoe een kind zich ontwikkelt, is afhankelijk       van de wereld waarin hij/zij leeft;
 - De mogelijkheden van het kind om te veranderen.

Slide 12 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling
               
                    Ontwikkelingsgebieden:                                            
Lichamelijke ontwikkeling
-groeien, motoriek, 
sensomotoriek--> zintuigen en motoriek werken samen 

Cognitieve ontwikkeling
kennis, denken, intelligentie

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Imitatie --> oefenen en nadoen
Gevoelens --> gevoel van veiligheid --> mogelijkheid om te ontwikkelen.
Slide 13 - Slide

Wat valt onder cognitieve ontwikkeling?
A
kennis, denken, intelligentie, creativiteit
B
groeien, motoriek, senso-motoriek
C
cultuur, imitatie, gevoelens

Slide 14 - Quiz

2.1 Gezonde ontwikkeling
                              Ontwikkeling is meer dan alleen hoe langzaam of
                            snel je groeit of leert.

- Je levensloop (dingen die in je leven gebeuren) bepaalt eveneens een  stuk van hoe jouw ontwikkeling verloopt.

- Als OA heb je al deze informatie nodig om de ontwikkeling van een kind of jongere te begrijpen en om te helpen. 

Wie van jullie heeft iets meegemaakt in zijn leven wat zeer bepalend is geweest in je ontwikkeling?


Slide 15 - Slide

2.2 Leeftijdsindeling
We weten wat een gemiddeld kind doet (gedrag) en hoe hij groeit (fysiek) per leeftijdsfase.
Bv: koppigheidsfase rond 2 jaar, groeisprongen bij meisjes rond groep 8, groeisprongen bij jongens rond de eerste klas.

In elke fase is een ontwikkeling te zien die specifiek is voor die leeftijd.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

2.3  Lichamelijke ontwikkeling
  • Groeien > lengte, enz.

  • Motorische ontwikkeling: je lichaam onder controle hebben
     * grove motoriek
    *  fijne motoriek

Slide 18 - Slide

2.1 Gezonde ontwikkeling

Een paar vragen om te kijken wat je nog weet van deze les:

Slide 19 - Slide

2.3 Lichamelijke ontwikkeling
Sla je boek open op bladzijde 35. 

Zoek eens op:

- welke zintuigen zijn er?
- wat houdt sensomotoriek in? (vorige paragraaf )
- welk zintuig wordt niet in deze paragraaf beschreven?

Slide 20 - Slide

Waar of niet waar?
Ontwikkeling is een snelle, duurzame verandering.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

Noem de drie ontwikkelingsgebieden

Slide 22 - Open question

2 tot 4 jaar
9 tot 12 jaar
18 - 21 jaar
15 - 18 jaar
peuter
adolescent
jongvolwassene
basisschool-kind

Slide 23 - Drag question

huiswerk

Vragen???


Huiswerk:
Lezen  § 2.3/ 2.4
Leren 2.1, 2.2


                                                                       


Slide 24 - Slide