5T_2 De recensie

De recensie
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

De recensie

Slide 1 - Slide

Wanneer vind jij een serie goed?

Slide 2 - Mind map

Wanneer vind jij een serie niet goed?

Slide 3 - Mind map

Volg de presentatie en vul de theorie aan.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Doe de Kahoot over de inhoud van de kortfilm.

Slide 6 - Slide

Wat vond je van de film. Geef een score op 10.
A
0-2
B
3-5
C
6-7
D
8-10

Slide 7 - Quiz

Lees de recensie van Imani.
Formuleer 3 positieve punten en 3 werkpunten.

Slide 8 - Slide

Positieve alinea's
Negatieve alinea's
Neutrale alinea's
2
1
3
4
5
6
7
8

Slide 9 - Drag question

Hoe zou je de alinea's anders kunnen ordenen?

Slide 10 - Open question

Welke alinea's zijn positief en welke negatief?

Positief: 3 en 5
Negatief: 4, 6, 7

Slide 11 - Slide

Waarom past de slotconclusie niet bij het midden van de tekst?

Slide 12 - Open question

Waarom hoort de laatste zin niet in een slot thuis?

Slide 13 - Open question

De tekst van Imani bevat zes spelfouten. Vind en corrigeer ze.

Slide 14 - Mind map

Oefening 8
Oriënteren: Kopieer de tekst van Imani en herschrijf het tot een goede recensie.
Uitvoeren: Schrijf je tekst op een aparte pagina.
Reflecteren: Geef je tekst en de evaluatiecriteria aan een klasgenoot. Laat hem/haar jouw tekst nalezen.

Slide 15 - Slide