K5.5 de weg die impulsen afleggen

5.5 de weg die impulsen afleggen
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

5.5 de weg die impulsen afleggen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Verschillende prikkels
Zintuigen zetten prikkels 
om in impulsen. 

impulsen  zijn elektrische stroompjes  door het zenuwstelsel


Slide 3 - Slide

zenuwstelsel
1. zenuwen

2. centraal zenuwstelsel

a. hersenen

b. ruggenmerg

Slide 4 - Slide

zenuwcellen
1. schakelcel in ruggemerg en hersenen
2. bewegingszenuwcel geeft impuls af aan spier
3. gevoelszenuwcel geeft  impuls door vanaf het zintuig

Slide 5 - SlideSlide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Hersenen
grote hersenen= bewustwoording
kleine hersenen=  coördineren bewegingen en zorgen voor het evenwicht
hersenstam= reflexen van het hoofd en
automatische functies

Slide 8 - Slide

Bewuste reacties
Normale route:
1. Zintuig
2. gevoelszenuwcel
3. Schakelcellen in ruggenmerg
4. Schakelcellen in hersenen
5. schakelcellen in ruggenmerg
6. bewegingszenuwcel
7. spier

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Reflexen
Route bij reflexen (reflexboog):
1. Zintuig
2. gevoelszenuwcel
3. Schakelcellen in ruggenmerg of hersenstam
> Hersenen
4.bewegingszenuwcel
5. spier

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

reflexen/reflexboog

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Hoe noemen we hersenen en ruggenmerg samen?
A
Zenuwstelsel
B
Hersenstelsel
C
Centraal zenuwstelsel
D
autonoom zenuwstelsel

Slide 16 - Quiz

Welke drie typen zenuwcellen zijn er?

Slide 17 - Open question

Je bent aan het schrijven en ziet dat je pen lekt. Je pakt een nieuwe pen uit je etui. Zet de onderdelen van het zenuwstelsel die bij deze handeling betrokken zijn in de juiste volgorde:
Schakelcel 1 - Grote hersenen - gevoelszenuw - bewegingszenuw - schakelcel 2

Slide 18 - Open question


Bewegingszenuwen geleiden impulsen van ...
A
zintuigen naar het ruggenmerg
B
het ruggenmerg naar zintuigen
C
spieren naar het ruggenmerg
D
het ruggenmerg naar spieren

Slide 19 - Quiz

Gevoelszenuwen geleiden impulsen van ....
A
zintuigen naar het ruggenmerg
B
het ruggenmerg naar zintuigen
C
spieren naar het ruggenmerg
D
het ruggenmerg naar spieren

Slide 20 - Quiz

waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel?
A
hersenen
B
hersenen en zenuwen
C
hersenen, zenuwen en ruggenmerg
D
hersenen en ruggenmerg

Slide 21 - Quiz

Welk deel van de hersenen zorgt voor het coördineren van bewegingen?
A
Kleine hersenen
B
Grote hersenen
C
hersenstam
D
hypofyse

Slide 22 - Quiz

Waar geleiden gevoelszenuwcellen de impulsen naar toe?
A
Zintuigen
B
Klein hersenen
C
Grote hersenen
D
Spieren

Slide 23 - Quiz

Waar wordt de ademhaling geregeld?
A
kleine hersenen
B
grote hersenen
C
hersenstam
D
ruggenmerg

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Video