Hoofdstuk 5: Ingrijpen in de natuur

Hoofdstuk 5: Ingrijpen in de natuur
De ontwikkeling van de landbouw 
vanaf 8500 v.C.
1 / 40
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 40 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 5: Ingrijpen in de natuur
De ontwikkeling van de landbouw 
vanaf 8500 v.C.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Vraag 1: Hoe is de landbouw ontstaan?

Slide 3 - Slide

Lees de tekst op p.62 (D1)

Slide 4 - Slide

Veranderend klimaat
 • Einde laatste ijstijd: ca 13 000 v.C.: milder klimaat in groot deel van de wereld.
 • Nabije Oosten: klimaat warmer en vochtiger             uitgestrekte bergflanken met graan (voorlopers tarwe en gerst) 
 • = VRUCHTBARE HALVE MAAN

Slide 5 - Slide

Vruchtbare halve maan


 • Voedselverzamelaars-jagers hadden het hier gemakkelijker dan ooit.
 • Rondtrekken voor plantaardig voedsel was niet meer nodig: er was genoeg voedsel om voorraden op te slaan.
 • Het graan trok kuddes wilde schapen en geiten aan: voldoende vlees.
 • De mens werd sedentair in plaats van nomadisch: ze bleven op een vaste woonplaats.
 • Nederzettingen ontstonden: mensen gingen in hutten wonen.

Slide 6 - Slide

Opdracht 1B p.63

Slide 7 - Slide

Lees de tekst op p.64 (D2)

Slide 8 - Slide

Ontstaan van landbouw
 • Probleem: Het warme klimaat blijft niet aanhouden en er komen regelmatig koudere periodes.
 • Gevolg: De mensen hebben tijdens koudere periodes niet meer voldoende voedsel in de onmiddellijk nabijheid van hun woonplaats.
 • Oplossing: ingrijpen in de natuur: door sedentair te leven hebben de eigenschappen van planten kunnen ontdekken. 
 • De mensen gaan zelf voedsel produceren = aan landbouw doen. 
 • Planten zelf telen = akkerbouw

Slide 9 - Slide

De mens gaat voor het eerst aan landbouw doen ca. 8500 v.C.
 • AKKERBOUW:
 • De mensen gaan de zaden van de meest geschikte planten selecteren en zaaien = DOMESTICATIE.
 • VEETEELT :
 • In plaats van te gaan jagen nemen ze dieren gevangen en gaan ze  de meest geschikte dieren selecteren om mee te fokken = DOMESTICATIE.
 • Door veeteelt: vlees maar ook wol en zuivelproducten.
 • Later gebruiken ze gedomesticeerde runderen, paarden en ezels ook als rij-, trek- of lastdier.

Slide 10 - Slide

3 redenen waarom landbouw precies in de Vruchtbare Halve Maan kon ontstaan: 
 • Het klimaat werd er mild en vochtig.
 • Wilde graansoorten begonnen spontaan weelderig te groeien.
 • Kuddes wilde geiten en schapen werden aangetrokken door de plantengroei.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

In de Vruchtbare Halvemaan ontstond er voor het eerst landbouw. Los daarvan waren er ook andere gebieden in de wereld waar men aan landbouw begon te doen met gewassen die daar groeiden.
 

Slide 18 - Slide

Besluit

Slide 19 - Slide

Vraag 2: Hoe verspreidden migranten 
de landbouw in Europa?

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

 • Wanneer kwam de landbouw voor het eerst tot ontwikkeling in Zuidoost-Europa?
 • 6500 v.C. - 5500 v.C.
 • Wanneer deed men aan landbouw in West-Europa?
 • Na 5500 v.C.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Vraag 3: Welke gevolgen had de ontwikkeling 
van de landbouw?

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Lees D11 en D12 p.72-73
Opdracht 8E
Markeer in het groen wat de bevolkingsgroei stimuleerde.
Markeer in het roze wat de bevolkingsgroei afremde.

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Metaal

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Zie bundeltje hoofdstuk 5

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide