3M/3D Zenuwstelsel

Waarneming, regeling & gedrag
zenuwstelsel & hormoonstelsel
1 / 34
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Waarneming, regeling & gedrag
zenuwstelsel & hormoonstelsel

Slide 1 - Slide

Welke organen horen bij het zenuwstelsel? Sleep ze hier naar toe.
Ruggenmerg
Hersenen
Zenuwen
Bijnieren
Ogen
Schildklier
Spieren

Slide 2 - Drag question

Slide 3 - Video

Zenuwstelsel
Twee grote onderdelen:
- Zenuwen
- Centrale zenuwstelsel
Functie:
- Verwerken van impulsen afkomstig van zintuigen.
- Aansturen spieren en klieren.

Slide 4 - Slide

Centrale zenuwstelsel

- Ruggenmerg
- Hersenen

Slide 5 - Slide

Uit welke drie typen zenuwcellen bestaat het zenuwstelsel?

Slide 6 - Open question

Zenuwstelsel
Bestaat uit 3 typen zenuwcellen:
- Gevoelszenuwcellen
- Schakelcellen
- Bewegingszenuwcellen
Het plaatje laat de ligging
van deze cellen zien -->

Slide 7 - Slide

Wat is een prikkel?
A
Een waarneming
B
Een stroompje door je zenuwen

Slide 8 - Quiz

Wat is een impuls?
A
Een waarneming
B
Een stroompje door je zenuwen

Slide 9 - Quiz

Ruggenmerg
Snelweg waarover impulsen tussen hersenen en zenuwen geleid worden.

Slide 10 - Slide

Aan het werk...
Maken opdracht 1, 2 en 5 van thema 5 basisstof 1.

Slide 11 - Slide

Dwarsdoorsnede ruggenmerg

Slide 12 - Slide

Hersenen
- Grote hersenen
- Kleine hersenen
- Hersenstam

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Hiermee kunnen artsen je hersenen beter bekijken.
A
Echo
B
Röntgenfoto
C
MRI

Slide 15 - Quiz

Hoe heet onderdeel 1?
A
Grote hersenen
B
Kleine hersenen
C
Hersenstam

Slide 16 - Quiz

Reflexen en bewuste reacties
Je zenuwstelsel kan op twee manieren reageren:
- bewust
- onbewust, dit noemen we ook wel een reflex


Slide 17 - Slide

Via welke onderdelen gaat een reflex?Noem ze in de juiste volgorde.

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Video

Waar in het zenuwstelsel liggen de schakelcellen?
A
Alleen in de zenuwen
B
Alleen in het centrale zenuwstelsel

Slide 20 - Quiz

Waar zijn de gevoelszenuwcellen aan gekoppeld?
A
Spieren
B
Klieren
C
Zintuigen
D
Botten

Slide 21 - Quiz

Waar zijn de bewegingszenuwcellen aan gekoppeld?
A
Spieren en klieren
B
Botten
C
Zintuigen
D
Huid

Slide 22 - Quiz

Wat zou de functie zijn van een reflex?

Slide 23 - Open question

Welke reflexen ken je?

Slide 24 - Open question

Verwerkings opdracht 
Wat
Je maakt een mindmap op papier (A4)
Hoe
Gebruik eerst potlood, later kun je stiften/kleurtjes en/of pen gebruiken.
Zorg dat de belangrijkste begrippen in je mindmap zitten.
Werk netjes en overzichtelijk en probeer het aantrekkelijk eruit te laten zien.
Hoelang
Tot het eind van deze les. Volgende keer mag je er mee verder.

Slide 25 - Slide

Hormoonstelsel
Verschillende hormoonklieren waar hormonen worden afgegeven aan het bloed.


Slide 26 - Slide

Hoe heet de hormoonklier bij P?
A
Hypofyse
B
Schildklier
C
Bijnier
D
Alvleesklier

Slide 27 - Quiz

Hoe heet deze hormoonklier?
A
kleine hersenen
B
testosteron
C
hypofyse
D
oestrogeen

Slide 28 - Quiz

Welke hormoonklier stuurt ook andere hormoonklieren aan?
A
Eilandjes van Langerhans
B
Bijnier
C
Hypofyse
D
Schildklier

Slide 29 - QuizHoe heet het hormoonklier aangegeven met een Q?
A
Schildklier
B
Bijnier
C
Eilandjes van Langerhans
D
Eierstok

Slide 30 - QuizHoe heet het hormoonklier aangegeven met een R?
A
Schildklier
B
Bijnier
C
Eilandjes van Langerhans
D
Eierstok

Slide 31 - Quiz

Welk hormoon wordt geproduceerd om de suikerspiegel lager te maken in het bloed?
A
Glucagon
B
Glycogeen
C
Insuline
D
Glucose

Slide 32 - Quiz

Wat wordt er in de eilandjes van Langerhans aangemaakt als je een te lage suikerspiegel hebt?
A
Glucose
B
Insuline
C
Glycogeen
D
Glucagon

Slide 33 - Quiz

Wat is glycogeen?
A
Lange ketting van glucosedeeltjes
B
Lange ketting van glucagon
C
Stresshormoon
D
Hormoon zorgt dat suikerspiegel daalt

Slide 34 - Quiz