Les: praktijk tanden poetsen

Keuzevak welzijn volwassen en ouderen

Leerjaar 3, periode 3

Thema: tanden poetsen

Competentie: plannen en organiseren
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Keuzevak welzijn volwassen en ouderen

Leerjaar 3, periode 3

Thema: tanden poetsen

Competentie: plannen en organiseren

Slide 1 - Slide

Afspraken
telefoon
kauwgom
etui
mapje

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:
- kun je vertellen wat de betekenis is van de volgende begrippen: feedback geven en ontvangen, zorgdossier, rapportage, objectief/subjectief
- kun je de tanden van een oudere poetsen
- kun je op de juiste manier rapporteren en feedback geven

Slide 3 - Slide

Lesplanning
Herhalen lesstof
Nakijken opdracht mondverzorging
Uitleg theorie
Uitvoeren opdracht, zelfstandig

Slide 4 - Slide

De handen van mw Keijzer trillen, ze beweegt zich traag en stijf en heeft een starre gelaatsuitdrukking. Wat heeft ze waarschijnlijk?
A
Beroerte
B
Dementie
C
ziekte van Parkinson
D
Epilepsie

Slide 5 - Quiz

Na een beroerte krijgen de hersenen meer zuurstof.
A
Waar
B
niet waar

Slide 6 - Quiz

Als je vermoed dat iemand een beroerte heeft dan kun je dit controleren met de FAST. De T staat voor......
A
trillen
B
time
C
teach
D
tetanus

Slide 7 - Quiz

Wat vraag je aan iemand om de F van FAST te controleren?
A
Kun u glimlachen voor me?
B
Kunt u beide armen naar voren steken?
C
Kun u uw hoofd bewegen?
D
Kunt u wat tegen mij zeggen?

Slide 8 - Quiz

Wat is waar over een vrijwilliger?
A
Heeft een diploma
B
krijgt salaris
C
doet zwaar werk
D
een goede manier om werkervaring op te doen

Slide 9 - Quiz

Welke activiteit kun je een oudere aanbieden om de fijne motoriek te verbeteren?
A
Dansen
B
Toneellessen
C
zwemmen
D
handwerken

Slide 10 - Quiz

Mw Dijkstra kan zichzelf wassen, aankleden en haar eigen tanden poetsen. Ze is .....
A
Dement
B
Hygiënisch
C
zelfredzaam
D
zelfvoorzienend

Slide 11 - Quiz

"jeetje wat is de keuken vies"
Deze opmerking is ......
A
Objectief
B
subjectief

Slide 12 - Quiz

Een mantelzorger ......
A
kan een buurvrouw zijn
B
is een professionele hulpverlener
C
wordt betaald
D
heeft een diploma

Slide 13 - Quiz

Dagbesteding is belangrijk omdat .....
A
de oudere dan zelfredzaam wordt
B
de oudere dan medicijnen krijgt
C
de mantelzorger dan ontlast wordt
D
de oudere dan verzorgd kan worden

Slide 14 - Quiz

welke activiteiten kun je de oudere aanbieden om de grove motoriek te verbeteren?
A
breien
B
haken
C
dansen
D
borduren

Slide 15 - Quiz

Mn Janssen weet vaak niet meer waar hij is of welke dag het is. Hij heeft moeite met aankleden. Hij heeft waarschijnlijk.....
A
Beroerte
B
dementie
C
Epilepsie
D
ziekte van Parkinson

Slide 16 - Quiz

Bij mensen tussen de 40 en 65 jaar kan dementie voorkomen
A
waar
B
niet waar

Slide 17 - Quiz

Een sociale kaart is een overzicht van hulpverleningsinstanties.....
A
in een bepaalde stad
B
in een bepaalde gemeente of regio
C
in een bepaald land
D
in een bepaalde provincie

Slide 18 - Quiz

Wat is volgens de schijf van vijf geen gezond tussendoortje?
A
een bakje yoghurt
B
25 gram nootjes
C
een banaan
D
een zakje chips

Slide 19 - Quiz

Als je oma naar de dagbesteding gaat waar kun je dan een vergoeding aanvragen?
A
bij de gemeente
B
bij de sociale dienst
C
bij de instelling
D
bij maatschappelijk werk

Slide 20 - Quiz

Hoe heet de wet die die vergoeding betaald?
A
Wet ondersteuning maatschappij
B
wet arbeidsongeschiktheid
C
Wet maatschappelijke ondersteuning
D
algemene ouderdomswet

Slide 21 - Quiz

Uitleg opdracht mondverzorging

Slide 22 - Slide

Waarom belangrijk om zelf te ervaren?


- Empathie
- om zorg te bieden, ook weten hoe het voelt om zorg te krijgen
- ervaring op doen


Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Digitaal zorgdossier
Wat staat hier in?

Slide 25 - Slide

Rapporteren = 

  • verslagleggen
  • communiceren
  • goede zorg en begeleiding
  • elektronisch

Slide 26 - Slide

Rapporteren
Waar let je op bij rapporteren?

Slide 27 - Slide

Objectief

zakelijk
feiten

Voorbeelden?
Subjectief

mening
persoonlijk

Voorbeelden?

Slide 28 - Slide

Uitvoeren
Opdracht praktijk tanden poetsen

Groen: zelfstandig
Rood en oranje: samen doornemen

Slide 29 - Slide

Huiswerk
Competentie opdracht keuzevak welzijn volwassenen en ouderen uitdelen

Opdracht: schrijf op je opdracht wanneer je denkt dat je deze opdracht af hebt en inlevert.

Slide 30 - Slide

Reflectie

Bespreken reflectievragen opdracht mondverzorging

Lesdoelen behaald?

Slide 31 - Slide