1.3 Migratie en verstedelijking

1 / 42
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

2H2-wk3-les 2
1* Afwezigen-spullen + hw controle (5 min)
2* Hw nakijken (6 t/m 9 blz 9) (10 min)
3* Tekst lezen: migratie naar de stad blz 12 (5 min)
4 Samenvatting van de tekst. Overnemen. (10 min)
5 Uitleg basisboeknummers. (10 min
6 Maakwerk

Slide 2 - Slide

Urbanisatiegraad
De urbanisatiegraad is het percentage mensen dat in de stad woont.
Als de urbanisatiegraad laag is dan heeft een stad veel ruimte om door te groeien.

Slide 3 - Slide

Urbanisatietempo
De snelheid waarmee het aantal stadsbewoners toeneemt.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Geen recht op voorzieningen
1 Onderwijs
2 Huisvesting
3 Gezondheidszorg 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Hoeveel % van de Chinezen woont in de stad in 1980 en in 2020? (urbanisatiegraad)

Slide 9 - Slide

Basisboeknummers
239 + 229 + 256+159

Uitleg volgt hierna

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Maakwerk
Opdrachten 1 t/m 4 blz 11

Opdr 1 extra uitleg bij staafdiagram. 

Slide 15 - Slide

2H2-wk4-les 1 --ONLINE--
1 Controle afwezigen. (5 min)
2 PW H1 op maandag 31 januari. STAAT NOG NIET IN MAGISTER
3 Opdr 1 t/m 4 nakijken (10 min)
4 Uitleg 1.3 deel B (15 min)
5 Maakwerk: opdr 5 t/m 8 v.a. blz 12 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Illegale migratie
Oude Chinese wet: hukou, je moet blijven wonen in het gebied waar je bent geboren.

Gevolg: illegale migratie

Slide 19 - Slide

Hukou-systeem
Je moet blijven wonen waar je bent geboren.
Heb je geen Hukou dan ben je illegaal. Je hebt geen recht op:
  • onderwijs
  • gezondheidszorg
  • huis
  • uitkering

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Drijvende bevolking

= Migranten in China die ergens anders wonen dan waar ze staan ingeschreven

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Basisboeknummers

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Pushfactoren (afstotingsfactoren) 
zijn redenen om te vertrekken uit het herkomstgebied.

Pullfactoren (aantrekkingsfactoren)
zijn redenen om naar het aankomstgebied te migreren. 
Push- en pullfactoren 

Slide 28 - Slide

Quiz

Slide 29 - Slide

Het urbanisatietempo in China is .....
A
erg laag
B
hoog

Slide 30 - Quiz

Wat is geen pullfactor?
A
werk
B
veiligheid
C
vrede
D
hongersnood

Slide 31 - Quiz

Het urbanisatietempo is
A
het aandeel van de plattelandsbevolking dat naar de steden trekt.
B
het percentage van de bevolking dat in steden woont.
C
de snelheid waarmee de steden groeien.
D
de snelheid waarmee mensen naar de steden trekken.

Slide 32 - Quiz

De urbanisatiegraad is de / het
A
omvang van de steden uitgedrukt in km3
B
snelheid waarmee de steden groeien
C
percentage van de totale bevolking dat naar de steden trekt.
D
aandeel / percentage van de totale bevolking dat in steden woont

Slide 33 - Quiz

Pushfactoren
A
klimaat
B
familie
C
oorlog
D
voedsel

Slide 34 - Quiz

Een pullfactor kun je ook omschrijven als ...
A
een reden om naar een gebied toe te trekken
B
een reden om weg te blijven uit een gebied
C
een gevolg waardoor mensen naar een gebied toetrekken
D
een gevolg waardoor mensen wegblijven uit een gebied

Slide 35 - Quiz

Het urbanisatietempo in Nederland ligt hoger dan het urbanisatietempo in Nigeria
A
Waar
B
Niet waar

Slide 36 - Quiz

De urbanisatiegraad in China is .....
A
erg laag
B
nog niet zo hoog
C
heel hoog

Slide 37 - Quiz

Wat is geen pushfactor?
A
Gebrek aan werk
B
Een natuurramp
C
Goed betaald werk
D
Oorlog

Slide 38 - Quiz

Wat is een voorbeeld van een pullfactor?
A
lage lonen
B
oorlog
C
slechte scholen
D
veel werk

Slide 39 - Quiz

Pushfactoren van het platteland zijn
A
werk en hoger inkomen
B
werkloosheid en lage inkomens
C
moderne levensstijl

Slide 40 - Quiz

Pull-factoren stad
Push-factoren platteland
rust
werkgelegenheid
lage inkomens
westerse levensstijl
werkeloosheid
mechanisatie in de landbouw
lage belastingen
armoede

Slide 41 - Drag question

Slide 42 - Video