Zelfzorg Les 1


Fase 2
Module: Zelfzorg- Basiszorg
1 / 18
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 18 slides, with text slides.

Items in this lesson


Fase 2
Module: Zelfzorg- Basiszorg

Slide 1 - Slide

Voorkennis: Gezondheid 

Positieve gezondheid 6 dimensies
 1.  Lichaamsfuncties
 2. Mentaal welbevinden
 3.  Zingeving
 4.  Kwaliteit van Leven
 5.  Meedoen
 6.  Dagelijks leven 
Ervaring van de persoon is belangrijkst, maar diagnose geeft de doorslag.

Professional Maatschappelijke Zorg - Thema 3  Werken vanuit een positieve gezondheid en Mens Centraal > 3.1

Slide 2 - Slide

Programma
1. AWR
2. Inhoud Module
3. Examineren
4. Lesdoelen
5. Theorie: Voorkennis Gezondheid
6. Theorie: Participatiewiel
7. Theorie: Zelfzorg
8. Verwerkingsopdracht
9. Afsluiten

Slide 3 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Ben je te laat? Geef dit dan door aan het einde van de les aan de docent. Dit is jouw verantwoordelijkheid. 

Slide 4 - Slide

Energizer
GA STAAN ALS JE...

-  denkt dat zelfzorg er bij iedereen hetzelfde uitziet
-  
-  
-  

Slide 5 - Slide

Inhoud module Zelfzorg- Basiszorg
De module Zelfzorg- Basiszorg duurt 10 lesweken en bestaat uit twee onderdelen: 
                                - Basiszorg = Vaardigheidslessen ( RSA00.07P & RSA01.02P) 
                                - ZelfzorgTH = Theorielessen ( op de B,C of D vleugel -2e verdieping)

Aanwezigheid 100%  is van groot belang om module af te ronden  
Bij Afwezigheid kan je niet alle vaardigheden afronden.

Lees de moduleplanning en eindopdracht in Teams > BEGR > Fase 2 > Zelfzorg
Eindopdracht:  Gedragsobservatie tijdens vaardigheidslessen + BPV
Inleverdatum:  Vrijdag 7 april 2023 vóór 23:59 uur.
Herkansing: Vrijdag 14 april 2023 vóór 23:59 uur. 


Slide 6 - Slide

Examineren 
Je kan het werkproces '' B1-K1-W2: Ondersteunt de cliënt bij Zelfzorg'' examineren op het moment dat jij de onderstaande onderdelen hebt afgerond:
 1. Aanwezigheid in de lessen
 2. Aftekenlijst met de vaardigheden behaald (uit vaardigheidslessen)
 3. Eindopdracht BPV- gedragsobservatie
 4. Oefenen met P2Move
 5. Verwerkingsopdrachten van Boom


Slide 7 - Slide

Lesdoelen • Je legt de rol van de maatschappelijk zorg uit aan de hand van het participatiewiel

 • Je legt uit wat zelfzorg is.

 • Je legt uit wat gezondheid, hygiëne en besmetting is.
Slide 8 - Slide

THEORIESlide 9 - Slide

Voorkennis: Gezondheid 

Positieve gezondheid 6 dimensies
 1.  Lichaamsfuncties
 2. Mentaal welbevinden
 3.  Zingeving
 4.  Kwaliteit van Leven
 5.  Meedoen
 6.  Dagelijks leven 
Ervaring van de persoon is belangrijkst, maar diagnose geeft de doorslag.

Professional Maatschappelijke Zorg - Thema 3  Werken vanuit een positieve gezondheid en Mens Centraal > 3.1

Slide 10 - Slide

Het participatiewiel
Mens Centraal
- 1e ring: doelen
- 2e ring: activiteiten
informeel
- 3e ring activiteiten
professioneel


Professional Maatschappelijke Zorg - Thema 3 Werken vanuit een positieve gezondheid en Mens Centraal > 3.3

Slide 11 - Slide

Zelfzorg
Zelfzorg 
Is gericht op activiteiten die de cliënt zo veel mogelijk zelf verricht op het gebied van persoonlijke verzorging: lichamelijke verzorging, hygiëne, intimiteit veiligheid en een gezonde leefstijl.

Methodisch begeleiden- Thema 14  Begeleiden bij zelfzorg
Lees Methodisch begeleiden thema 14.1 tot en met 14.3

Slide 12 - Slide

Zelfzorg

Bij elke vorm van ondersteunen denk je aan:
 • Gevoel van de cliënt (zelfstandigheid)
 • Voorbereiden (wat heeft de cliënt nodig en/of wat heb ik nodig- hulpmiddelen)
 • Veiligheid en hygiëne (aandachtspunten - instructies)Slide 13 - Slide

Zelfzorg

Observeren van de cliënt tijdens de persoonlijke verzorging:
 • Mate van zelfredzaamheid
 • Mobiliteit van de ledematen
 • Conditie
 • Gemoedstoestand
 • Conditie van de huid
 • Afwijkingen van de huid
 • Kleding
 • Geheugen
Methodisch begeleiden thema 14.4


Slide 14 - Slide

Hygiëne

Hygiëne (Methodisch begeleiden thema 13.5):
De activiteiten en handelingen die nodig zijn om een goede gezondheid te bevorderen.
Bestrijden van ziekteverwekkers om infecties te voorkomen.

Micro-organismen (Bacteriën, gisten en schimmels) kunnen de oorzaak zijn van een besmetting. Er is pas sprake van een infectie als deze micro-organismen schade aanrichten en je lichaam erop reageert.  

Kruisbesmetting: Een besmetting overbrengen via  personen, voorwerpen, de lucht en voedingsmiddelen.
Slide 15 - Slide

Hygiëne


Soorten hygiëne:
- Zelfverzorging oftewel persoonlijke hygiëne
- Huishoudelijke hygiëne (Wonen)
- Voedselhygiëne

Basismaatregelen van hygiëne:
- Handhygiëne
Voorkom een kruisbesmetting: besmettelijke bacteriën of andere zieketekiemen via je handen overbrengen van de ene cliënt op de andere.
- Algemene Hygiënemaatregelen: bijvoorbeeld kortgeknipte nagels.
- Eventuele protocollen volgen: bijvoorbeeld bij uitbraak van ziektes, griepgolf, corona

Slide 16 - Slide

Aan de slag

Slide 17 - Slide

AFSLUITING


BEDANKT voor je inzet! 

Slide 18 - Slide