BOO

PDO

Werken met kinderen en jongeren deel 1Les 1
1 / 32
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PDO

Werken met kinderen en jongeren deel 1Les 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Welk woord beschrijft het woord pedagogiek het best?
A
Maatschappijleer
B
Onderwijskunde
C
Opvoedkunde
D
Remedial teaching

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Werkvelden van een PW'er kun je indelen in drie werkvelden.
Is dat juist of onjuist?
A
juist
B
onjuist

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

De afkorting BSO betekent?
A
buitenschools onderwijs
B
buitenschoolse ontwikkeling
C
buitenschoolse opvang
D
buitenschoolse opvoeding

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Kinderen van vier jaar zijn leerplichtig
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

1.2 Werkvelden
De werkvelden op een rijtje:
 • Kinderdagverblijf
 • Peuterspeelzaal​ 
 • Basisschool​ 
 • Buitenschoolse opvang (BSO)​ 
 • Integraal Kindcentrum​ 
 • Speciaal onderwijs​ 
 • Voortgezet onderwijs​ 
 • Opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning​

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat is jouw werkveld?
Kinderdagverblijf
Peuterspeelzaal
Basisschool
BSO
IKC
Speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Opleidings- ontwikkelingsondersteuning

Slide 12 - Poll

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Kinderdagverblijf
Werken met kinderen en jongeren is verantwoordelijk werk:​ 
 • Je hebt voor kinderen een voorbeeldrol.​ 
 • Daarmee heb je een belangrijke rol bij taalontwikkeling.
 • Jonge kinderen hebben geborgenheid en veiligheid nodig.​ 

Activiteiten in de kinderopvang moeten altijd gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene.​ -->  Het vierogenprincipe​ 
Activiteiten in de kinderopvang moeten altijd gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene.​

  Het vierogenprincipe​

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Basisschool
Belangrijke taak voor een onderwijsassistent:​
 • Brengen van begrip en rust​ 
 • Ondersteunen van de leerkracht​ 
 • Kinderen structuur in de dag brengen​ 
TIP: Bekijk het filmpje van Naomi in cumlaude Learning

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

 nog de dia ervioor

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Onderwijsassistent - jouw taken
Denk hierbij aan:
 • pedagogische en didactische vaardigheden​ 
 • zelfstandig ​ 
 • ontwikkelingsgerichte activiteiten​ 
 • coördineren​ 
 • toezicht houden​ 
 • registreren en administreren​ 
 • veilige haven voor kinderen​
 • structuur en grenzen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang vraagt om een ander soort inspanning.

 • Ze moeten hun verhaal kwijt kunnen.
 • Samen even terug kijken op de dag.
 • Leuke activiteiten aanbieden.
 • Geen verplichting, dus aan jou om te motiveren.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Integraal kindcentrum
Als combinatiefunctionaris werk je bij 1 werkgever, die verschillende soorten opvang, activiteiten en onderwijs aanbiedt.
 • Bijvoorbeeld in 1 gebouw waar een school is, een peuterspeelzaal, BSO en wijkactiviteiten.

Je bent de spin in het web.
 • Jouw taak is kinderen en jongeren de hele dag
   te volgen  en te begeleiden. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Voortgezet onderwijs
 • Leerlingen zijn erg gesteld op zelfstandigheid.
 • Nemen graag zelf initiatieven.
 • Belangrijke eigenschap:
                   Leiding kunnen nemen en ruimte durven geven!
 • De juiste aanpak en leeromgeving zorgen dat leerlingen   
    gestructureerd kunnen werken.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Speciaal onderwijs
 • Ontwikkeling is niet vanzelfsprekend.

 • Je zoekt een manier om aan te sluiten op de behoefte.

 • Belangrijke eigenschap: je moet daarvoor geduld hebben!

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning

 • Ontwikkeling stimuleren bij kinderen en jongeren.
 • Hulp per groep of individueel.
 • Belangrijke eigenschap:
                Snel kunnen inspelen op de veranderende behoefte!

Bekijk het filmpje over het werk van Pim in cumlaude Learning.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting
Huiswerk:
Onderwijsonline -> opdrachten -> uploaden in vrijdagopdrachten
Lezen: Basisboek DCO Hoofdstuk 1
Paragraaf 1.3 t/m 1.4

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Geef een tip en een top over deze les

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

1.3 Jouw vaardigheden
Vaardigheden/kwaliteiten
 • Veiligheid bieden
 • Mens- en resultaatgericht zijn
 • Handelend optreden
 • Een voorbeeldfunctie hebben
 • De ontwikkeling stimuleren
 • Je flexibel opstellen

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

1.4 Op stage
Aandachtspunten:
 • Oriënteer je
 • Bouw rustig op
 • Houd je aan de voorschriften en je voorbeeldfunctie
                     * Kledingvoorschriften
                     * Gebruik mobiel

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Verwerking 
Afronding:

 • GOED doorlezen hoofdstuk 1 in je LEERBOEK (blz. 6 t/m 25).

 • Maak in het WERKBOEK de theorievragen van hoofdstuk 1.


Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Einde hoofdstuk 1
Heel veel succes en werkplezier op
je bpv-plek.

Slide 32 - Slide

This item has no instructions