3.1 wat is politiek

Agenda
Mededelingen
Wat weet je nog of al?
Theorie / Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken
Herhalen
Evalueren & Afsluiten

Wat gaan we vandaag doen?

 • Toelichting PO Massa Media
 • Uitleg over Politiek
 • Opdrachten maken
 • Afsluiten
1 / 23
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quiz, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Agenda
Mededelingen
Wat weet je nog of al?
Theorie / Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken
Herhalen
Evalueren & Afsluiten

Wat gaan we vandaag doen?

 • Toelichting PO Massa Media
 • Uitleg over Politiek
 • Opdrachten maken
 • Afsluiten

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je uitleggen:

- Wat politiek inhoudt.
- Hoe onze democratie werkt.

Slide 2 - Slide

Actualiteitentoets
timer
10:00

Slide 3 - Slide

Praktische opdracht massa media
Inleveren via Classroom; uiterlijk 15 december 2020
Opdracht staat in Classroom

Slide 4 - Slide

Politiek


1. Wat is politiek?

Slide 5 - Slide

Lees blz 34 t/m 37

Slide 6 - Slide

Wat heeft de strip met politiek te maken

Slide 7 - Mind map

Politiek is:


Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen zodat een land, provincie of gemeente kan worden bestuurd.

Slide 8 - Slide

De overheid

 • ambtenaren: personen die werken voor de overheid. 

 • Politici: personen die maatregelen bedenken en besluiten nemen voor de bevolking. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Maken:
Paragraaf 1: opdracht 1 t/m 6. 
Blz 32 WB

Slide 11 - Slide

Algemeen belang

Besluiten die voor veel mensen 

belangrijk zijn:


 • Goed onderwijs
 • Zorgen voor vrede, orde en veiligheid
 • Aanleggen van wegen
 • Goede gezondheidszorg voor iedereen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Democratie vs dictatuur

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Democratie

 • 'De macht van het volk'

 • Directe democratie: het volk mag meebeslissen over een wet (referendum)

 • Indirecte democratie: het volk kiest vertegenwoordigers die voor hen besluiten nemen

Slide 16 - Slide

Heb jij invloed?

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Maken:
Paragraaf 1: opdracht 7 , 8 
& de opdracht op blz. 34

Slide 19 - Slide

Terugkoppeling
- Waar houdt de politiek zich mee bezig? 
- Wat doet de overheid?
- Hoe werkt onze democratie?

Slide 20 - Slide

Huiswerk voor de volgende les:
paragraaf 1 af.

Slide 21 - Slide

Filmpjes om thuis te kijken.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video