Hoofdstuk 4 - Wie doet wat in de politiek

Hoofdstuk 4
Wie doet wat in de politiek? 
1 / 31
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Instructions

Maatschappijleer vmbo kgt / bb hoofdstuk 4 (Seneca)
'Wie doet wat in de politiek?'

Items in this lesson

Hoofdstuk 4
Wie doet wat in de politiek? 

Slide 1 - Slide

Verder zie ik het leerdoel '3 aspecten over de verhouding tussen kabinet & parlement' nog niet terug in de LU. Of ik zie hem over het hoofd.

 

Wat lijkt jou leuk om te doen in de politiek?
Wat lijkt jou leuk om te doen in de politiek?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik vorige les? 
 • wat de namen, uitgangspunten en de bijbehorende   politieke stromingen van de landelijke politieke partijen   zijn
 • wat de kenmerken van een parlementaire democratie zijn
 • wat de 6 aspecten van het functioneren van de     Nederlandse parlementaire democratie zijn
Terugblik vorige les 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik vorige les?
 • de namen, uitgangspunten en de bijbehorende politieke     stromingen van de landelijke politieke partijen die zetels   hebben in de Tweede kamer 
 • de 4 kenmerken van populistische politieke partijen
 • de kenmerken van een parlementaire democratie
 • de 6 aspecten van het functioneren van de Nederlandse     parlementaire democratie
Terugblik vorige les 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat de 6 taken van het parlement zijn 
 • 3 kenmerken en 2 taken van het kabinet
 • 3 aspecten over de verhouding tussen kabinet en parlement 
 • wat de 3 aspecten zijn van Nederland als monarchie 
 • wat de 3 taken en 3 rollen van de koning zijn 
Ik leer...

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat de 6 taken van het parlement zijn
 • 3 kenmerken en 2 taken van het kabinet
 • 3 aspecten over de verhouding tussen kabinet en   parlement
 • de 4 machtsmiddelen van het kabinet toepassen 
 • wat de 4 aspecten zijn van Nederland als constitutionele   monarchie
 • wat de 3 taken en 3 rollen van de koning zijn 
Ik leer...

Slide 6 - Slide

This item has no instructions


Hoe heet het staatshoofd van Nederland?
Hoe heet het staatshoofd van Nederland? 

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Taken staatshoofd (in Nederland de koning) 
 1. Troonrede voorlezen 
 2. Beëdigen van ministers en staatssecretarissen 
 3. Ondertekenen van wetten en koninklijke besluiten 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Waar vind jij dat er geld
naar toe moet in de
begroting van Nederland? 
Waar vind jij dat er geld
naar toe moet in de
begroting van Nederland?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Miljoenennota 
 • overzicht van het geld dat Nederland   binnenkrijgt en uitgeeft
 • de begroting van Nederland 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Republiek
De staatshoofd wordt gekozen door het volk

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Vind jij dat het staatshoofd gekozen moet worden door het volk?
Vind jij dat het staatshoofd gekozen moet worden door het volk? 
Ja
Nee

Slide 13 - Poll

This item has no instructions

Constitutionele monarchie
 • De koning heeft niet veel macht
 • Zijn macht wordt beperkt door de Grondwet (constitutie) 
 • Koning is niet verantwoordelijk voor plannen regering

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

De 3 rollen van de koning 
 1. Samenbinden
 2. Vertegenwoordigen
 3. Aanmoedigen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Koppel de situatie aan de juiste rol van de koning 
Samenbinden
Vertegen-
woordigen 
Aanmoedigen
Andere staafshoofden bezoeken
Plekken van nare gebeurtenissen bezoeken
Koningsdag

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions


Denk jij dat de termen regering
en kabinet hetzelfde betekenen?
Denk jij dat de termen regering en kabinet hetzelfde betekenen?
Ja
Nee

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

De term regering en kabinet betekenen niet hetzelfde!!
Regering: koning en ministers 
Kabinet: ministers en staatssecretarissen


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

De regering heeft twee taken!
 1. Het overheidsbeleid voorbereiden
 2. Het overheidsbeleid uitvoeren

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Lees de onderstaande situatie goed. Op de volgende slide komt daar een vraag over. 
Situatie: Tijdens de coronacrisis wilde de overheid geld geven aan gedupeerde ondernemers. Er moest toen een wet komen voordat het geld gegeven kon worden.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions


Is er in deze situatie sprake van voorbereiden
of uitvoeren door de regering?
Is er in de situatie van de vorige slide sprake van voorbereiden of uitvoeren door de regering?
A
Voorbereiden
B
Uitvoeren

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

De twee hoofdtaken van het Parlement (Eerste en Tweede Kamer)
 1. (mede)wetgevende taak
 2. controlerende taak

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Trias Politica
Wetgevende macht: Parlement

Uitvoerende macht: regering
Rechterlijke macht: Rechters

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Sleep de definitie naar de juiste term 
Parlement
Kabinet
Regering
koning en ministers
ministers en staatssecretarissen
De Eerste en Tweede Kamer

Slide 24 - Drag question

This item has no instructions

Legaliteitsbeginsel
Alles wat de overheid doet moet gebaseerd zijn op de Grondwet of een andere wet 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

Een samenvattingsvideo van het hoofdstuk: 
'Wie doet wat in de politiek?'

Slide 27 - Link

Extra informatie en filmpjes voor leerlingen van BB. 

Slide 28 - Link

Extra informatie en filmpjes voor leerlingen van KGT. 


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 29 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Einde van de les 'Wie doet wat in de politiek?'
De volgende Seneca-les gaat over:
Het proces van besluitvorming in de politiek 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions