Absolutisme in Engeland

Verzet tegen het absolutisme in Engeland.p. 24
inleiding
1 / 10
next
Slide 1: Slide
geschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 10 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Verzet tegen het absolutisme in Engeland.p. 24
inleiding

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Magna Charta
Noteer 1215 + belang in je cursus p. 24

Slide 3 - Slide

Jacobus I en Karel I -> tekst p. 24
Uit de tekst blijkt duidelijk de visie van deze koningen van de Stuart-dynastie. De Magna Charta en de beperking van de koninklijke macht lijken ver weg.
Toen Karel I  eigenhandig de belasting verhoogde, barstte de bom. Bekijk het fragment op de volgende slide.

Slide 4 - Slide

Merk in het fragment op:
- dat een deel van de bevolking nog verering toont voor de koning
-dat een deel van het volk blijkbaar nog moest overtuigd worden dat de terechtstelling noodzakelijk was
(onthoud dit voor het verloop van de Franse revolutie)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

 Na de onthoofding van Karel I
wordt onder leiding van de parlementair Cromwell een republiek uitgeroepen 1649-1660 (volgens sommigen leek het meer op een militaire dictatuur o.l.v. Cromwell); het parlement stelt achtereenvolgens Karel II en later Jacobus II (periode 1660-1688)aan als koningen met een beperkte macht. Zij hielden evenwel weinig rekening met het parlement.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Deze toestand leidt tot de Glorious revolution in 1688.
In 1689 moet de nieuwe koning Willem III van Oranje, schoonzoon van Jacobus II en uitgezocht door het parlement
de 'Declaration of rights' (Bill of rights) ondertekenen. Hierdoor wordt bepaald dat de wetgevende macht in handen ligt van het parlement, de uitvoerende in die van de koning.

Slide 9 - Slide

Besluit
Niet in alle landen leidde de pogingen tot centralisatie tot een onbetwist absolutisme.

Slide 10 - Slide