Mensbeelden (4/5)

Mensbeelden
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Mensbeelden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Criminaliteit moet hard bestraft worden
A
EENS
B
ONEENS

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Wat leer ik deze les? 

  • Het herkennen van mensbeelden
  • Het toepassen van linkse en rechtse mensbeelden

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Mensbeeld
Een beeld dat mensen hebben van hoe mensen over het algemeen zijn

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Het meisje uit de video heeft een
Het meisje uit de video heeft een
A
Links mensbeeld
B
Rechts mensbeeld

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Mensbeeld
Hoe goed en sociaal zijn mensen van nature? 
Gericht op eigen belang
Behulpzaam en sociaal

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Mensbeeld
Hoeveel verschillen de talenten van mensen?
Gelijke talenten
Ongelijke talenten

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

I
I
I
I
I
Overheid moet mensen tijdelijk helpen
Overheid moet mensen helpen door hoge uitgaven te doen
Help alleen jezelf, eventueel met geweld
Mensen moeten gedwongen worden elkaar te helpen
Mensen horen vrijwillig anderen te helpen
Extreem links
Links
Midden 
Rechts
Extreem rechts

Slide 10 - Drag question

TIJDLIJN-SLEEPVRAAG
Dit is een tijdlijn afbeelding-sleepvraag Om een sleepvraag aan een doel te verbinden klik je op de blauwe knop bij de vraag naar keuze. 
Tijden zijn simpel aan te passen door dubbel te klikken.
De afbeeldingen zijn aan te passen:
1. Klik op de afbeelding
2. Klik op het tandwiel
3. Bewerken (potloodje)
4. Verander afbeelding
De afbeelding past zich aan aan de vorm.
I
I
I
I
I
Sommige individuen hebben meer talent dan anderen
Overheid moet gelijke kansen stimuleren
Overheid moet verschillen met geweld ongedaan maken
Gelijke kansen, overheid garandeert gelijke rechten
De besten heersen met geweld over de zwakkeren
Extreem links
Links
Midden 
Rechts
Extreem rechts

Slide 11 - Drag question

TIJDLIJN-SLEEPVRAAG
Dit is een tijdlijn afbeelding-sleepvraag Om een sleepvraag aan een doel te verbinden klik je op de blauwe knop bij de vraag naar keuze. 
Tijden zijn simpel aan te passen door dubbel te klikken.
De afbeeldingen zijn aan te passen:
1. Klik op de afbeelding
2. Klik op het tandwiel
3. Bewerken (potloodje)
4. Verander afbeelding
De afbeelding past zich aan aan de vorm.
Welke van de onderstaande uitspraken past bij een extreem-links mensbeeld?
A
Help alleen jezelf, eventueel met geweld
B
De overheid moet mensen helpen via hoge belastingen
C
Mensen moeten gedwongen worden elkaar te helpen
D
Mensen horen vrijwillig anderen te helpen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions


Leg uit bij welk mensbeeld het streng straffen van criminelen past

Slide 13 - Open question

Antwoord: bij een rechts mensbeeld.

Het afschaffen van de studiefinanciering past bij een  
A
Links mensbeeld
B
Rechts mensbeeld

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Ideologie
Samenhangend geheel van beginselen en denkbeelden over maatschappelijk geluk

Slide 15 - Slide

This item has no instructions


Noem een voorbeeld van een ideologie

Slide 16 - Open question

Liberalisme
Socialisme
Confessionalisme
Conservatisme
Nazisme
Communisme
Fascisme
Anarchisme

Wat heb je geleerd deze les?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions


Wat vind je nog lastig?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd? 
  • Ik kan mensbeelden herkennen
  • Ik kan de verschillen tussen linkse en rechtse mensbeelden toepassen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions