2.4 Politieke partijen

'Maatschappelijke keuzes'
Politieke partijen
1 / 41
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 3,4

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

'Maatschappelijke keuzes'
Politieke partijen

Slide 1 - Slide

This item has no instructionsCriminelen moeten harder
gestraft worden.
Criminelen moeten harder gestraft worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions
Er moeten extra camera's op straat opgehangen
worden om criminaliteit te voorkomen.
Er moeten extra camera's op straat opgehangen worden om criminaliteit te voorkomen.
A
Eens
B
Oneens

Slide 3 - Quiz

De docent kan er voor kiezen om dia 2 en 3 beide te gebruiken, of kan er een onzichtbaar maken. 
Wat leerde ik de vorige les?
 • Links en rechts mensbeeld
 • Ideologie

Terugblik vorige les

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Koppel het juiste antwoord aan een links of rechts mensbeeld.
Links
Rechts
Gelijkheid
Vrijheid
Kleine overheid
Grote overheid

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • hoe de dertien politieke partijen verdeeld zijn
 • Ik kan deze partijen koppelen aan links of rechts
Ik leer...

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • hoe de dertien politieke partijen verdeeld zijn
 • welke ideologieën er onderscheiden kunnen worden
 • welke ideologieën passen bij welke politieke partijen
Ik leer...

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Linkse politieke partijen
 • Gelijkheid
 • Ideologie: socialistisch of sociaal-democratisch

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Socialisme/Sociaal-democratie
 • Gelijkheid door middel van debat
 • Grote overheid
 • Bijvoorbeeld: hoge belastingen en goed onderwijs

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

SP
 • Iedereen moet genoeg geld hebben 
 • Kleinere inkomensverschillen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

PvdD
 • Gelijkheid tussen mens en dier
 • Regels om dieren en natuur te beschermen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

DENK
Opkomen voor mensen met een andere cultuur dan de Nederlandse.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

GroenLinks
 • Milieu en duurzaamheid
 • Gelijke rechten voor minderheden

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

50PLUS
Positie van ouderen verbeteren.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

PvdA
 • De overheid zorgt voor voldoende banen
 • Mensen doen zoveel mogelijk mee in de samenleving
 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Sleep naar de juiste politieke partij
SP
PvdD
DENK
GroenLinks
50PLUS
PvdA
Duurzaamheid en milieu
Zet zich in voor arbeiders
Komt op voor ouderen
Economische gelijkheid
Zet zich in voor andere culturen
Bescherming natuur

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Partijen in het midden
 • Zowel linkse als rechtse standpunten
 • Ideologie: liberalisme
 • Ideologie: christen-democratie

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Liberalisme
 • Vrijheid
 • Mensen maken hun eigen keuzes
 • Overheid moet geen normen voorschrijven
 • Links-liberalisme en rechts-liberalisme

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Christen-democratie
 • Geloof en bijbel
 • Links: naastenliefde
 • Rechts: eigen verantwoordelijkheid

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

ChristenUnie
 • Christelijke naastenliefde 
 • Overheid komt op voor de zwakkeren
 • Godsdienstvrijheid en duurzaamheid

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

D66
 • Persoonlijke vrijheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Meebeslissen

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

CDA
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Christelijke waarden

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Sleep naar de juiste politieke partij
ChristenUnie
D66
CDA
Meer inspraak voor mensen
Christelijke waarden
Christelijke naastenliefde
Duurzaamheid
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Persoonlijke ontwikkeling

Slide 25 - Drag question

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Rechtse politieke partijen
 • (Economische) vrijheid
 • Conservatisme
 • Nadruk op traditie en strenge normen

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Conservatisme
 • Economische vrijheid
 • Weinig overheidsbemoeienis
 • Strenge normen en traditie
 • Gezin als belangrijke socialisator

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

VVD
 • Vrijheid
 • Weinig regels voor bedrijven 
 • Eigen verantwoordelijkheid

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

SGP
 • Christelijke cultuur en traditie
 • Bijbel als basis
 • Zondag als rustdag
 • Tegen euthanasie en abortus

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

FVD
 • Behoud van de Nederlandse cultuur
 • Minder macht voor Europa
 • Meer inspraak voor burgers

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

PVV
 • Verdedigen Nederlandse cultuur
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Zorgen om 'islamisering'

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Sleep naar de juiste politieke partij
VVD
SGP
FVD
PVV
Zondag als rustdag
Behoud Nederlandse identiteit
Zorgen om 'islamisering' 
Winstgevendheid bedrijven
Meer inspraak burgers

Slide 33 - Drag question

This item has no instructions

Midden
Rechts
Links
Partijen van links naar rechts
Christen-democratie
Socialisme
Conservatisme
Liberaal

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Video

Optioneel als samenvatting van de paragraaf.Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • hoe de dertien politieke partijen verdeeld zijn
 • Ik kan deze partijen koppelen aan links of rechts
Ik leerde...

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • hoe de dertien politieke partijen verdeeld zijn
 • welke ideologieën er onderscheiden kunnen worden
 • welke ideologieën passen bij welke politieke partijen
Ik leerde...

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Einde van de lessenserie over maatschappelijke keuzes
Einde van de les 'Politieke partijen'

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Link

Via de onlineportal is achtergrondinformatie en overig lesmateriaal te raadplegen bij de paragraaf.