Blok 3 Les 1 Hoofdstuk 1 'Mijn beroep'

Hoofdstuk 1 'Mijn beroep'
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
1 / 20
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 1 'Mijn beroep'
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les
 • Aan het einde van de les kun je de verschillende werkplekken van een pedagogisch medewerker benoemen.
 • Aan het einde van de les weet je het verschil tussen een brede school en een IKC.
 • Aan het einde van de les kun je het ontstaan van de kinderopvang na vertellen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waar kun je aan het werk als gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

1. Kinderdagverblijf
Doelgroep: 
 • 0 - 4 jaar
 • 4 - 12 jaar (BSO)
Taken:
 • Verzorgende taken
 • activiteiten organiseren
 • observeren
 • plannen schrijven en uitvoeren. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Kinderdagverblijf
Heledagopvang:
Hele dagen geopend (7:00 - 19:00), kinderen gaan op vaste dagen (en tijden)

Flexibele opvang:
Incl. avond en nacht opvang, voor ouders met onregelmatige diensten

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Kinderdagverblijf
Horizontale groepen:
Kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in 1 groep.

Verticale groepen:
Kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in 1 groep.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn, volgens jou, de voordelen van een horizontale groep?

Slide 7 - Open question

- Vriendschappen met leeftijdsgenootjes
- Bij het aanbieden van activiteiten minder rekening houden met verschillen

nadeel:
- wisselen van groep bij het bereiken van een bepaalde leeftijd.
De voordelen van een verticale groep zijn
A
Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar in de groep
B
Activiteiten bedenken voor verschillende leeftijden
C
Kinderen hoeven niet te wisselen van groep
D
Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

2. Peuterspeelzaal
Doelgroep:
2 - 4 jaar
Taken:
Peuters helpen in hun ontwikkeling
Zorgen voor veiligheid
Observeren en signaleren (evt waar nodig doorverwijzen)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

3. Voorschool (psz met VVE)
VVE: Voor en vroegschoolse educatie

Doelgroep:  Kinderen met een taalachterstand of een achterstand in de sociaal - emotionele ontwikkeling

Doel: Extra aandacht aan de taalontwikkeling bij jonge kinderen om op die manier de schoolkansen te vergroten

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

4. BSO (buitenschoolse opvang)
Doelgroep:
4 - 12 jaar (komen na schooltijd naar de opvang)
Taken:
Begeleiden van (speelse) activiteiten
Kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften in kaart brengen (begeleidingsplan)
Ophalen van en brengen naar school

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

5. Gastouder opvang
Verbonden aan een gastouderbureau of -centrale
Doelgroep:
0 - 12 jaar (eigen keuze)

Minimale eisen:
Niveau 2 en een VOG
Flexibele werktijden (vaak ook 's nachts

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

6. IKC of Brede school
Meerdere organisaties onder 1 dak.
Bijv. Peuterspeelzaal, basisschool, BSO, GGD, bibliotheek etc

Wat is het verschil?
Bij een IKC valt alles onder 1 organisatie.
Een brede school bestaat uit verschillende organisaties

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de voordelen van van een IKC/ brede school??

Slide 14 - Open question

Alle organisaties hebben dezelfde visie, werken goed samen. 
Problemen worden op jonge leeftijd gesignaleerd. 
Beste kans op goede ontwikkeling voor de kinderen. 

Werken met oudere kinderen
 • Logeerhuis
 • Opvanghuis    
 • Schippersinternaat
 • Blijf van mijn lijf huis
 • Zorgboerderij 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Waar zou jij het liefst willen werken?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

1.2 Kinderopvang toen en nu
 • Tot 1960 Kinderbewaarplaatsen 
 • Vanaf 1960 Crèches: naast verzorgen ook begeleiden en opvoeden. 
 • 1980 Kinderopvang
Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen een peuterspeelzaal en een voorschool?

Slide 18 - Open question

Voorscholen zijn psz met een VVE programma voor kinderen met een taalachterstand. 

Waarom bestaat de kinderopvang?
A
Goed voor de economie
B
Goed voor de pedagogische en educatieve functie
C
Goed voor de samenleving
D
Goed voor de groei van het aantal kinderen in Nederland

Slide 19 - Quiz

Doordat ouders hun kind naar de opvang brengen, kunnen zij gaan werken. (werkgelegenheidsinstrument)
Dit was de belangrijkste reden voor het openen van kinderopvangcentra. 

Pedagogische en educatieve functie is steeds belangrijker geworden. Ze stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op een speelse manier. 

Goed voor de samenleving: Signaleren van achterstanden en problemen bij bepaalde gezinnen. Het is een ontmoetingsplek voor volwassenen. 
Huiswerk
Leren paragraaf 1.1 en 1.2 


Slide 20 - Slide

This item has no instructions