Regie - Lesweek 4

Vak: Regie 
Semester: 4 - Lesweek: 4 
Docenten: Ikram Smaili
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Regie 
Semester: 4 - Lesweek: 4 
Docenten: Ikram Smaili

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
Neem even 1 min voor jezelf: 
Kun je voor jezelf nog de 8 leefgebieden benoemen? 
En kun je per leefgebied een voorbeeld geven hoe je hier de eigen regie zou kunnen bevorderen (koppeling maken met je eigen BPV/ casus)? 

Docent: steekproefsgewijs een aantal antwoorden ophalen 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik lesweek 3
 • Doel van de les
 • Begeleidingstechniek versus methodiek
 • Motiverende gespreksvoering 
 • Afsluiting

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Doel
 • Aan het einde van de les kun je een aantal begeleidingsmethodieken en technieken opnoemen
 • Aan het einde van de les kun je een uitleggen wat motiverende gespreksvoering is en deze koppelen aan de praktijk/BPV.


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsmethodiek
 • Begeleidingsmethodiek: Geheel van op theorieën gebaseerde begeleidingsmethoden die worden gebruikt om een doel te bereiken. De methodiek bestaat uit handelingsrichtlijnen, praktische handvatten, etc. 

 • Methodisch werken betekent ook dat je gebruikmaakt van methodieken waarvan bekend is dat ze effectief zijn bij bepaalde cliëntgroepen. Ofwel een duidelijke werkwijze die de ondersteuning in de praktijk versterkt. Hoe ondersteun je iemand om weer op eigen benen te staan, het leven (weer) zelfstandig aan te kunnen en weer mee te doen of om een basisevenwicht te vinden in het leven?

 • Voorbeelden: 8-fasemodel, empowerment, systemisch werken, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, belevingsgerichte zorg, muzisch agogisch werken, 
Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Opdracht - belangrijk voor je toets!  
Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Bestuderen: Thema 2, hoofdstuk 5
Opdracht: 2.4+ 2.5 

Maak de volgende opdrachten/beantwoord de volgende vragen: 
1. Beschrijf per begeleidingsmethodiek kort wat deze methodiek inhoudt.
2. Welke begeleidingsmethodiek spreekt je het meest aan en waarom?  
3. Welke begeleidingsmethodiek gebruik je op je stage? geef een korte omschrijving van deze methodiek. 

Lees verder ook Thema 1, H1.3 door. 

Slide 7 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Begeleidingsstijl en begeleidingstechniek
 • Begeleidingsstijl: Manier van begeleiden, gericht op de mate van sturing. Welke wijze van begeleiden past bij mijn cliënt? 

 • Begeleidingstechniek: Kennis, vaardigheid en hulpmiddelen die je inzet in de begeleiding om een doel te bereiken. Denk aan motiveren, stimuleren, activeren. Andere technieken zijn: structuur bieden, nabijheid bieden, time-out etc.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering

Doel motiverende gespreksvoering: Gedragsverandering bij cliënten op gang brengen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van de motivatie, dus de wil om te veranderen. Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Motivatie

 • Autonome motivatie (nut er van inzien)
 • Extrinsieke motivatie (straffen belonen)
 • Intrinsieke motivatie (van binnenuit willen) 
drie vormen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Motiverende Gespreksvoering = een benadering die mensen helpt hun gedrag ‘van binnenuit’ te veranderen.Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Daarbij speelt het verkennen en oplossen van ambivalentie een belangrijke rol.

Ambivalentie is een gespleten gevoel. Je wil iets, en je wil het tegelijkertijd ook niet. Of je wilt iets, en tegelijkertijd ook iets anders, en je kunt niet kiezen.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Eigenlijk zou ik... maar...
Aan de ene kant wil ik... maar...
Ik wil het wel, maar ik kan het niet.
Verandertaal
Behoudtaal
Ambivalentie

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat denk je dat je je juist NIET moet doen bij motiverende gesprekstechniek? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Discussie aangaan
B
Empathie tonen
C
Meeveren met weerstand
D
Argumenten aanvoeren

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

do's
don'ts

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Oefening in tweetallen
 • Deel 1:
  A vertelt B over iets waarover hij/zij nadenkt om te veranderen, maar nog geen beslissing over heeft gemaakt en nog twijfelt. 
 • B overtuigt A dat hij/zij moet veranderen.
 1. Leg uit waarom de persoon zou moeten veranderen
 2. Geef 3 voordelen voor deze verandering
 3. Vertel hoe deze persoon moet veranderen
 4. Benadruk hoe belangrijk het is om te veranderen
 5. Overtuig de persoon dit ook daadwerkelijk te doen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

2. Deel 2- Oefening in tweetallen 
 • A vertelt B over iets waarover hij/zij nadenkt om te veranderen, maar nog geen beslissing over heeft gemaakt en nog twijfelt.

 • B luistert aandachtig en stelt vragen.
 1. Waarom wil jij deze verandering maken?
 2. Als je zou beslissen om te veranderen, hoe zou je dat dan aanpakken?
 3. Wat zijn voor jou de 3 beste redenen om te veranderen?
 4. Hoe belangrijk is het voor jou om te veranderen op een schaal van 0-10?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Nabespreken in de klas 
- Wat deed oefening 1 bij persoon A.? 
- Wat was het verschil met oefening 2 voor persoon A.? 

Wat denk je dat op de lange termijn de effectiefste manier is om bij iemand een verandering in gang te zetten? 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat is er nodig om verandering teweeg te brengen?
A
Motivatie
B
Gedragsverandering
C
Informatie
D
Ontwikkeling

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Wat neem je mee naar de praktijk?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Check doelen met elkaar- rondvraag- Behaald? 
 • Aan het einde van de les kun je een aantal begeleidingsmethodieken en technieken opnoemen

 • Aan het einde van de les kun je een uitleggen wat motiverende gespreksvoering is en deze koppelen aan de praktijk/BPV.


Slide 20 - Slide

This item has no instructions