ECM-persona/doelstelling

uitleg onderzoeksfase
project Basketbal webshop
uitleg onderzoeksfase 

1 / 10
next
Slide 1: Slide
ECM-contentMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

uitleg onderzoeksfase
project Basketbal webshop
uitleg onderzoeksfase 

Slide 1 - Slide

FASE 1: ONDERZOEK 
  • Beschrijf het bedrijf (Marketing) 
  • Concurrentie analyse (Marketing) 
  • Maak een SWOT analyse & confrontatiematrix (Marketing) 
  • Omschrijf de doelgroep (Marketing & Content) 
  • Maak een moodboard van jouw buyer persona (Vormgeving & Content)

Slide 2 - Slide

stappenplan
1. Stel een DESTEP-analyse op met minimaal 5 bronnen.
2. Maak een vragenlijst (circa 10 vragen) om je doelgroep beter te leren kennen.
3. Neem bij 5 personen de vragenlijst af, noteer de antwoorden en maak een samenvatting van de bevindingen. 
4. Omschrijf jouw ideale klant, gebruik hiervoor de info uit je destep en je interview. 

Slide 3 - Slide

Hoe/waarom onderzoek je de doelgroep?

Slide 4 - Mind map

reviews vragen van klanten
CBS informatie gebruiken
uitkomst interview gebruiken van het internet 
enquête afnemen
destep-analyse
field reseach
desk reseach

Slide 5 - Drag question

voorbeeld doelgroepanalyse

Slide 6 - Slide

persona?

Slide 7 - Mind map

Slide 8 - Link

persona basketbal webshop
DESK research
Maak een doelgroepanalyse  (DESTEP)
FIELD research
Interview afnemen bij mogelijke klanten
Omschrijf daarna de persona (de ultieme klant)
Gebruik hiervoor een diepgaand interview met de doelgroep. 

Slide 9 - Slide

voorbeeld moodboard

Slide 10 - Slide