Activiteiten les 3 p2

  Activiteiten les 2 p2
1 / 15
next
Slide 1: Slide
activiteitenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

  Activiteiten les 2 p2

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
Eindopdracht activiteiten doorspreken
methodische werken (herhaling)

Slide 2 - Slide

Methodische werken

Methodisch werken betekent dat je het werk in bepaalde stappen, bepaalde fasen uitvoert.


Slide 3 - Slide

Instrumentaal-technische planning:

tijdsplanning, organisatievorm, groepsindeling, benodigde materialen, benodigde ruimte, benodigde hoeveelheid, begeleiding, kosten, veiligheid


Slide 4 - Slide

Agogische planning:
Presentatie: Hoe kondig je de activiteit aan? Waarop moet je letten bij de uitleg van de activiteit?

Afspraken: Wat spreek je met de zorgvragers af? Aan welke regels moeten zij zich houden? Hoe leg je die afspraken vast?
Begeleiding: Waarop moet je letten tijdens de uitvoering van de activiteit? Moet je de groep strak in de hand houden of ga je de zorgvragers observeren tijdens de activiteit?
Afronding: Hoe sluit je de activiteit af? Denk bijvoorbeeld ook aan een prijsuitreiking en opruimen


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Opdracht:
Maak een mindmap van een persoonsgerichte activiteit
20 min.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

De eindopdracht:
Een persoonsgerichte activiteit organiseren. (2 tallen)

Werkstuk 
Presentatie

Slide 9 - Slide

Werkstuk
Deze bestaat uit:
Voorblad, inhoud, 
H1: Inleiding (korte uitleg over je werkstuk; welke activiteit, waarom, wie doet wat).
H2: Agogische en instrumentaal-technische planning.
H3: Uitvoering activiteit (in klas of op stage).
H4: Evaluatie.

Slide 10 - Slide

Presentatie
Presenteer je activiteit/werkstuk voor de klas. Hierbij mag je ook je activiteit uitvoeren. 
max 20 min per presentatie.

Slide 11 - Slide

Inleveren:
Lever je werkstuk in de week na je presentatie in.
Dit betekend voor de groepjes in de laatste week: in de toetsweek inleveren!

Je levert je werkstuk in een snelhechter bij mij in.

Slide 12 - Slide

Indeling groepjes en tijdsplanning:
week 
week
week
week 

Slide 13 - Slide

Even checken:
Je weet nu:
  • wat de eindopdracht inhoud.
  • met wie je gaat samenwerken.
  • wanneer je hem moet presenteren en inleveren.
  • de verschillen tussen de agogische en instrumentaal-technische planning.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide