Kostprijsbepaling

1 / 10
next
Slide 1: Video
HandelSecundair onderwijs

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slide and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Geef 2 voorbeelden
van kosten die je
zag in het filmpje.

Slide 2 - Mind map

Kost
kostprijs
Het totale geldbedrag uitgegeven aan de kosten die noodzakelijk zijn om één product te produceren (of één dienst te leveren).
Het verbruik gedurende een bepaalde periode van alle middelen nodig om het productieproces te voltooien.

Slide 3 - Drag question

Je ziet hier een heel eenvoudige financiële voorstelling van de productie van een stoel. Plaats de begrippen “kosten” en “kostprijs” in het juiste lege vak.
kost
kostprijs

Slide 4 - Drag question

Indeling kosten
  • vaste en variabele kosten
  • directe en indirecte kosten 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

vaste kosten
variabele kosten
directe kosten
indirecte kosten
kosten die men niet direct kan toewijzen aan een bepaald product of dienst
kosten afhankelijk van de productiegrootte
kosten niet afhankelijk van de productiegrootte
kosten die men direct kan toewijzen aan een bepaald product of dienst

Slide 8 - Drag question

Zet bovenstaande kosten bij de juiste soort voor een frituur:
vaste kosten
variabele kosten
huur gebouw
aardappelen
verpakking
verzekering gebouw

Slide 9 - Drag question

Zet bovenstaande kosten bij de juiste soort voor een meubelfabriek:
directe kosten
indirecte kosten
aankoop hout
loon nachtwaker
loon arbeider
loon directeur

Slide 10 - Drag question